Archiwalna strona BIP

Wersja archiwalna Biuletynu wraz z zamówieniami publicznymi z roku 2020 oraz lat wcześniejszych znajduje się pod adresem: https://arch-dk.ozimek.pl

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek

19 8907 1050 2004 3000 4071 0001