Archiwalna strona BIP

Wersja archiwalna Biuletynu wraz z zamówieniami publicznymi z roku 2020 oraz lat wcześniejszych znajduje się pod adresem: https://arch-dk.ozimek.pl

Postawowe dane o jednostce

Dom Kultury

Dom Kultury w Ozimku

ul. księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek. Województwo opolskie, powiat opolski

NIP: 9910292263

REGON: 532443346

telefon: 77 465 11 39

 e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl

Dyrekcja

Dyrektor Justyna Wajs-Fijałkowska

77 465 11 39 (wew. 102 )

Sekretariat

77 465 11 39 (wew. 101)

sekretariat@dk.ozimek.pl

Księgowość

77 465 11 39 (wew. 103)

ksiegowosc@dk.ozimek.pl

Biblioteka

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku

77 465 11 39 (wew. 106) - Oddział dla dorosłych

77 465 11 39 (wew. 105) - Oddział dla dzieci

bpozimek@op.pl