Archiwalna strona BIP

Wersja archiwalna Biuletynu wraz z zamówieniami publicznymi z roku 2020 oraz lat wcześniejszych znajduje się pod adresem: https://arch-dk.ozimek.pl

Instrukcja obsługi Biuletynu

Internetowy Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu usprawnienia dostępu do najwazniejszych informacji dotyczących działalności Domu Kultury w Ozimku.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Podstawowym zadaniem biuletynu jest ułatwienie dotarcia do informacji publicznej, dokumentów, ogłoszeń oraz do kompetentnych osób w danej instytucji.

Głównymi częściami składowymi Biuletynu Informacji Publicznej są moduły nadrzędne i podrzędne wobec tych pierszych, znajdujące się po lewej stronie strony. Niektóre moduły podzielone są na artykuły.

Moduły na tej stronie:

* czym jest BIP? (informacje podstawowe ze strony www.bip.gov.pl)

* Status prawny (Statut Domu Kultury w formie załącznika: format .pdf)

* Organizacja (Regulamin organizacyjny Domu Kultury)

* Podstawowe informacje o jednostce: "Kontakt", czyli dane teleadresowe Domu Kultury w Ozimku

oraz (w formie modułów podrzędnych):

  • Godziny pracy Domu Kultury w Ozimku
  • Mapa dojazdu
  • Konto bankowe
  • Pracownicy: wykazy w postaci dwóch artykułów dotyczących personelu Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku

* Przedmiot działania i kompetencje (charakterystyka sekcji działających w Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej)

* Majątek podmiotu (finansowy wykaz nieruchomości i wyposażenia Domu Kultury w Ozimku)

* Zasady funkcjonowania -określenie podstawowych zasad funkcjonowania placówki (w formie modułów podrzędnych):

  • Przyjmowanie i załatwianie spraw
  • Rejestry, ewidencje, archiwa
  • Ogłoszenia o naborze

* Zamierzenia i programy (długofalowe - roczne- plany działań artystycznych Domu Kultury w Ozimku)

* Sprawozdania z działalności (sprawozdania z działalności merytorycznej Domu Kultury, sporządzane dwa razy w roku w formie sprawozdań półrocznych io całorocznych)

* Instrukcja obsługi Biuletynu podzielona na dwa artykuły: Nawigacja oraz Administracja BIP.

Osoba odpowiedzialna za treść:

Helena Gruszka, Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

tel. 77 4651139 (wew. 102), dyrektor@dk.ozimek.pl

Osoba wprowadzająca dane:

Robert Konowalik

tel. 77 4651139 (wew. 104), biuro@dk.ozimek.pl