Imprezy teatralne

Ważniejsze imprezy o charakterze teatralnym, realizowane przez teatr Fieter. 

Należeć będą do nich cykle imprez o charakterze jubileuszowym, realizowane we współpracy z sekcją plastyczną Justyny Wajs, zaprzyjaźnionymi muzykami, plastykami lub zespołami teatralnymi, dwie edycje Defektu Teatralnego tworzonego w Londynie oraz kolejne edycje Ozimskiej Nocy Teatralnej, na którą zapraszane są najciekawsze teatry offowe działające w kraju.

  • NOCNIK TEATRALNY. V Ozimska Noc Teatralna

  • NOCNIK TEATRALNY. IV Ozimska Noc Teatralna