Archiwalna strona BIP

Wersja archiwalna Biuletynu wraz z zamówieniami publicznymi z roku 2020 oraz lat wcześniejszych znajduje się pod adresem: https://arch-dk.ozimek.pl

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Miejsce przyjmowania interesantów

Sekretariat Domu Kultury w Ozimku

ul. Dłuskiego 4, 1 piętro, pok. 12

Godziny i dni przyjmowania interesantów:

Od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 16.00

Sposób w jaki odbywa się przyjmowanie

i załatwianie spraw:

Sprawy przyjmowane są zarózno w formie ustnej jak i pisemnej

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce: 

 

Sposób załatwiania spraw pisemnych: 

W sprawach pisemnych odpowiedzi przesyłane są pocztą do adresata

Kolejność załatwiania spraw: