Archiwalna strona BIP

Wersja archiwalna Biuletynu wraz z zamówieniami publicznymi z roku 2020 oraz lat wcześniejszych znajduje się pod adresem: https://arch-dk.ozimek.pl

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania w Domu Kultury w Ozimku uregulowany jest w statucie nadanym Uchwałą XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Ozimku.

 

  Podstawowe zadania Domu Kultury w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
 2. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 3. otaczanie opieką twórczości folklorystycznej i ludowej;
 4. tworzenie zespołów i kół zainteresowań;
 5. promocja Gminy.

 

Zadania statutowe Dom Kultury realizuje poprzez:

 1.  organizowanie imprez kulturalnych;
 2. organizowanie stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych;
 3. organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze;
 4. współpracę w zakresie kultury z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi;
 5. podejmowanie inicjatyw mających na celu zintegrowanie środowiska artystycznego i twórców zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek;
 6.  inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;

 

Podstawowe zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku:

 1. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców     Miasta i Gminy Ozimek;
 2. upowszechnianie wiedzy i kultury.

 

 Zadania statutowe Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku realizuje poprzez:

 

 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących regionu;
 2. udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu w czytelniach,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych;
 4. popularyzacja czytelnictwa, wiedzy i kultury poprzez organizację spotkań autorskich, wystaw, lekcji bibliotecznych, konkursów oraz innych form działalności kulturalno-edukacyjnej;
 5. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami oraz podmiotami

w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, a także zaspokajania potrzeb czytelniczych i oświatowych społeczności lokalnej;

 1. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Zakres działania Biblioteki obejmuje również filie wchodzące w skład sieci gminnej.

PODSTAWOWE INFORMACJE

DOM KULTURY w OZIMKU

Sekcja tańca mażoretkowego

Ozimskie grupy mażoretkowe  powstały w 1997 roku. Zespoły Alfa i Beta zaczęły swoją działalność pod opieką czeskich choreografów- Jirego i Evy Kreisel. Pierwszym instruktorem grupy była Katarzyna Kamińska.

Już po kilku miesiącach można było podziwiać efekty pracy mażoretek. Pierwsza choreografia z pałeczką- marsz, była czymś nowym dla ozimskiej publiczności. Z czasem powstawało  coraz więcej układów, z którymi Alfa i Beta prezentowały się na różnych festiwalach i konkursach. Zamiłowanie do tańca sprawiło, że mażoretki stały się również zespołami tańca scenicznego. Ciekawe układy, kolorowe stroje, coraz większy profesjonalizm i liczne nagrody sprawiły, że nasze mażoretki stały się rozpoznawalne nie tylko na Opolszczyźnie. Powstawały nowe zespoły, coraz więcej dziewczynek chciało być mażoretką.

W 2003 roku do grona instruktorów dołączyła Stella Fajer a od 2006 roku z młodszymi tancerkami trenowała Katarzyna Cieśla.

Grupy zdobywały czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski Mażoretek. Ze swoim programem podróżowały po Europie ( Hiszpania, Francja, Włochy, Anglia, Chorwacja, Węgry, Czechy, Bułgaria, Niemcy, Słowacja, Austria, Holandia), rozpowszechniając  ruch mażoretkowy. I tak jest do dzisiaj. Ozimek może pochwalić się zespołami najlepszymi w Polsce, które pilnie pracują na dalsze sukcesy.

Obecnie zespoły trenują pod okiem: Gama- Karolina Kawalec, Diament i Kropelki- Daria Bejm.

autor tekstu: Katarzyna Cieśla

Sekcja tańca orientalnego

Zespół swoją przygodę  z orientem  rozpoczął w 2009 roku, kiedy to na zaproszenie Domu Kultury w Rymarovie grupa ozimianek udała się do Czech, aby wziąć udział w polsko-czeskim projekcie pod nazwą „Weekend  z orientem”. Były to kilkudniowe warsztaty taneczne, podczas których uczyły się tańców orientalnych, a także ewolucji  ze skrzydłami i zawojami.

Na koncercie , który odbył się 13.12.2009r. zatańczyły trzy choreografie: „Arash”, „Skrzydła -trio” oraz „Cyganki”. Ich wystąpienie spotkało się z wielkimi owacjami. Zaczęły więc spotykać się w Domu Kultury i same, na podstawie nagrań z warsztatów, uczyły się poszczególnych choreografii. Narodził się wówczas pomysł, aby w końcu nazwać grupę. Od tego czasu zespół występuje pod nazwą „Kaszmir”.

W październiku 2010 odbyły się  warsztaty orientalne w Ozimku. Polki zaprosiły do współpracy Lucie Laštůvkovą - dziewczynę, która podczas dwudniowych warsztatów uczyła je tańców orientalnych, hiszpańsko-arabskich oraz flirt dance. Podczas tych warsztatów poznały również taniec o nazwie zumba.

Współpraca polsko-czeska nadal się rozwijała, grupa więła udział w „1.Rymarovskym Małym Tanecznym Maratonie” w Rymarovie. Kolejne wspólne przedsięwzięcia to: „Lato z tańcem 2011” w  Chorwacji, „Warsztaty taneczne 13-14.08.2011” w Ozimku, „2.Rymarovsky Mały Taneczny Maraton” w Rymarovie.  

Od października 2011 instruktorem zespołu jest Tatiana Łaba, która zaczęła współpracę z  „Kaszmirem” oraz powołała nowy zespół orientalny-dziecięcy o nazwie „Zafira”.

autor tekstu: Sylwia Wiśniewska

Sekcja teatralna

Sekcja teatralna Domu Kultury w Ozimku działa od 1995 roku. Jej powstanie zapoczatkowało przeniesienie się do Domu Kultury Teatru FIETER istniejącego od 1991r. i działającego do tej pory przy klubie osiedlowym Gelender należącym do Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Ozimku. INstruktorem grupy od początku był Robert Konowalik.

Teatr Fieter zrealizował kilkadziesiąt spektakli, jest laureatem przeglądów i festiwali teatralnych w Andrychowie, Horyńcu Zdroju, Ostrowie Wielkopolskim, Gdańsku, Nysie, Skierniewicach, Strzelcach Opolskich, Zgierzu, brał udział w przedsięwzięciach teatralnych organizowanych m.in. w Warszawie, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Krakowie czy Kościanach. Grupa jest inicjatorem i organizatorem imprez o charakterze teatralnym, muzycznym i plastycznym jak: "Feralna rocznica teatru Fieter", "5-10-15", "Defekt teatralny" (realizowany w Londynie), "20/XX".

W międzyczasie w Domu Kultury powstawały inne grupy teatralne, z których kazda realizowała własne spektakle zaś niektóre brały z powodzeniem udział w przeglądach teatralnych. Były to teatry dziecięce i młodzieżowe, założone przez Iwonę Konowalik, w późniejszym czasie prowadzone przez instruktora teatru Fieter: TUP TUP, TUP TUP 2, TEATR NASTĘPNY, TEATR HORYZONT, TEATR HORYZONT II, TEATR KTO?.

Teatr Fieter współpracował równiez z grupami działającymi przy Domu Kultury w Ozimku, a prowadzonymi przez inne osoby: Justynę Wajs- Fijałkowską (SEKTA PLASTYCZNA, SJESTA ARTYSTYCZNA, HEKSAGON PLASTYCZNY), Tomasza Biskupa (TEATR W O!PARACH), Rafała Respondka (TEATR InLIBED).
Obecnie w Domu Kultury w Ozimku działają dwie grupy teatralne: Teatr KTO? oraz Teatr FIETER..
Wiecej informacji znajduje się w zakładce "Teatr"

autor tekstu: Robert Konowalik

Sekcja plastyczna

Sekcja plastyczna Domu Kultury w Ozimku działa od 1994 roku. Wówczas jej instruktorem była Barbara Wojtyszyn, prowadząca zajęcia z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki i rękodzieła artystycznego, organizatorka konkursów o charakterze plastycznym, plenerów oraz wystaw prac plastycznych swoich podopiecznych.

Od 1995 organizowane są Jesienne Plenery Plastyczne, w których biorą udział plastycy DK, a także dzieci młodzież i dorośli z Ozimka i okolic.

Od 2002 do 2010 roku zajęcia prowadziła Justyna Wajs- Fijałkowska, realizująca zadania z zakresu sztuk plastycznych i teatralnych z grupami zrzeszajacymi uczestników w każdej grupie wiekowej. Członkowie sekcji zajmowali się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, instalacją, grafiką, fotografią oraz filmem. Organizowali imprezy o charakterze plastycznym, teatralnym i muzycznym, we współpracy z teatrami Fieter i KTO?, oraz warsztaty plastyczne w Domu Kultury w Ozimku i cykliczne wyjazdy plenerowe do siedziby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy.

Od września do końca grudnia 2010 roku instruktorem sekcji plastycznej była Barbara Szymska, a od stycznia do sierpnia 2011 roku- ponownie p. Barbara Wojtyszyn.

W 2012r. sekcję prowadziła p. Judyta Adamczyk. W skład sekcji wchodziły grupy dziecięce, młodzieżowe oraz osób dorosłych. Sekcja miała na swoim koncie kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz była inicjatorem i organizatorem "Środowych Spotkań ze Sztuką".

Od drugiej połowy 2013r. sekcja nie działa (wyjatkiem były miesiące: wrzesień- grudzień 2015).

autor tekstu: Robert Konowalik

Sekcja break-dance

Pierwsza sekcja Break Dance w Ozimku miała swoje początki pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Tworzyła ją grupa rówieśników, którzy na podstawie kaset VHS z nagranymi teledyskami stawiali swoje pierwsze kroki na parkiecie.

Chłopcy zwrócili się z prośbą do ówczesnych władz Domu Kultury o udostępnienie sali prób i w taki o to sposób taniec Break Dance zadomowił się na dobre w murach naszej placówki.

Z czasem natłok pojawiających się obowiązków życiowych doprowadził do rozpadu grupy ale poprzez swoją działalność sceniczną chłopcom udało się zaszczepić bakcyl tańca wśród młodszych mieszkańców Ozimka. Opiekę nad nimi objął ich starszy kolega Michał Katolik, który piastował stanowisko instruktora i wtajemniczał w techniki i tajniki tańca dzieci i młodzież z gminy Ozimek i okolic do 2015r. Obecnie sekcja nie istnieje.

autor tekstu: Michał Katolik

Sekcja solo latino

Studio Piosenki "Nonet"

Studio Piosenki NONET założone zostało przez Annę Sitarz w 1997 r. przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku. Od września 2010 r. swą działalność prowadzi przy Domu Kultury w Ozimku.

W przeciągu tych lat swe głosy kształciło tu kilkudziesięciu młodych miłośników sztuki wokalnej, a wielu z nich zostało laureatami konkursów, przeglądów i festiwali piosenki oraz programów telewizyjnych „Szansa na sukces”.

Wokaliści studia od wielu lat uświetniają większość imprez środowiskowych, okolicznościowych i wyjazdowych.

Studio Piosenki NONET przeznaczone jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy posiadają potencjał wokalny i chcą zdobyć wiedzę na temat zagadnień związanych z piosenką. Jednak trzeba wiedzieć, że samo posiadanie słuchu muzycznego to nie wszystko- głos, tak jak każdy instrument wymaga wieloletniego kształcenia co jest podstawą działalności studia.

autor tekstu: Anna Sitarz

Ozimska Orkiestra Dęta

Udokumentowane początki dętych orkiestr na terenie Ozimka datowane są na przełom XIX iXX wieku ub. milenium. Do wybuchu I wojny światowej Orkiestra Towarzystwa Robotniczego liczyła ok. 25 muzyków. Kapelmistrzem był p.Kołodziejczyk z Boryczy. Po I wojnie światowej orkiestra przestała istnieć.

W okresie międzywojennym nie znane są losy dętego muzykowania. Pozostały tylko ślady po bibliotece repertuarowej. W 1947r. .ś.p. Bernard Słowik zorganizował nową Zakładową Orkiestrę Dętą Huty Małapanew. Na początku był też jej kapelmistrzem. Zespół ten przetrwał do lat 90-tych ub. wieku i zakończył działalność wraz z końcem istnienia Huty Małapanew jako przedsiębiorstwa państwowego.

W 1985r. powstały na terenie gminy Ozimek : Młodzieżowa Orkiestra Dęta Antoniów  oraz Orkiestra Dęta OSP Schodnia. Ta ostatnia zakończyła swoją działalność po ok 10 latach pracy.

Młodzieżowa orkiestra przetrwała jednak liczne turbulencje i burze na swojej drodze i w 2010 r. utworzyła bazę do nowopowstałej Ozimskiej Orkiestry Dętej w DomuKultury. Następną kartę w historii dętego muzykowania na terenie Gminy Ozimek oraz gmin ościennych zapisujemy w składzie 42 osobowym.

autor tekstu: Zygmunt Antosik

Zespoły ludowe

W gminie Ozimek działa obecnie siedem zespołów folklorystycznych, mających swoje siedziby w Ozimku, Dylakach, Grodźcu, Biestrzynniku i Antoniowie.

Zespoły ludowe występują podczas ważniejszych imprez gminnych, dożynkach, festiwalach i przeglądach zespołów ludowych, na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, kościołach parafialnych, imprezach okolicznościowych na terenie województwa Opolskiego, w kraju i za granicą.

autor tekstu: Robert Konowalik

MIEJSKA i GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w OZIMKU

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku pracuje na rzecz społeczności lokalnej już od ponad 40 lat (w 2003 roku placówka obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia).

Od 1995 roku działa w strukturze Domu Kultury, przekształconego w 2004 roku w Ośrodek Kultury i Sportu. W chwili obecnej sieć gminną tworzą: placówka stopnia podstawowego (Wypożyczalnia dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży) oraz 5 filii bibliotecznych pracujących około 20 godzin tygodniowo. Największym księgozbiorem dysponuje Wypożyczalnia dla Dorosłych - ponad 32 000 woluminów. 

Zgodnie ze Statutem do podstawowych zadań MiGBP w Ozimku należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących regionu. 
Wzbogacanie zbiorów. jest warunkiem nieodzownym rozwoju biblioteki. Odbywa się ono głównie na drodze zakupu nowości wydawniczych oraz poprzez pozyskiwanie darów od osób prywatnych i instytucji. Kupując książki nasza biblioteka zawsze uwzględnia potrzeby czytelników, wśród których znajdują się zarówno osoby kształcące się, jak i czytające dla przyjemności. Dlatego obok beletrystyki, co roku staramy się nabywać najbardziej poszukiwane pozycje popularnonaukowe, w tym także publikacje prezentujące zagadnienia regionalne . Od 2004 roku biblioteka zaczęła gromadzić zbiory specjalne, głównie dokumenty elektroniczne na CD ROM-ach. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci opracowują nabytki korzystając z programu komputerowego SOWA, filie biblioteczne wprowadzają książki w sposób tradycyjny. 

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie ich do domu. 
W naszych placówkach wypożyczalnia i czytelnia mieszczą się w jednym pomieszczeniu, co wymaga od bibliotekarzy szczególnej uwagi i doskonałej orientacji w całości zbiorów. Nasi czytelnicy mają wolny dostęp do półek (za wyjątkiem księgozbioru podręcznego, który udostępnia bibliotekarz),więc sami mogą każdą książkę wyszukać i dokładnie przejrzeć, zanim ją wypożyczą.
Jednocześnie pracownicy MiGBP w Ozimku zawsze służą pomocą i radą w wyborze książek oraz prowadzą szczegółową statystykę wypożyczeń.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Funkcja informacyjna bibliotek jest obecnie traktowana priorytetowo. Jest to związane z transformacjami społeczno-kulturowymi, prowadzącymi do rozwoju tzw. społeczeństwa informacyjnego, dla którego informacja staje się szczególnie ważną i poszukiwaną wartością. Biblioteki w naturalny sposób wspierają ten proces i coraz częściej są postrzegane nie tylko jako tradycyjne książnice, ale przede wszystkim jako centra informacji. MiGBP w Ozimku aktywnie uczestniczy w tych przemianach. Oprócz tradycyjnego warsztatu informacyjno-bibliograficznego, na który składają się katalogi, zestawienia bibliograficzne i księgozbiór podręczny, udostępniamy czytelnikom zasoby sieciowe, elektroniczne bazy danych i katalogi on-line. Bibliotekarze udzielają wskazówek jak sprawnie i skutecznie poruszać się po internecie, a nierzadko także uczą jak korzystać z komputera. Biblioteczna czytelnia internetowa, która działa od 2004 roku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i znacząco rozszerza bazę informacyjną naszej placówki. Jednakże oferowanie nowych usług związane jest z koniecznością nabywania nowych umiejętności przez samych bibliotekarzy, toteż co roku uczestniczymy w szkoleniach z zakresu komputeryzacji i pracy z wykorzystaniem nowych narzędzi informacyjnych. Omawiana działalność biblioteki jest odnotowywana w postaci tzw. kwerend oraz odwiedzin w czytelni internetowej. 

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa – działalność kulturalno-edukacyjna
Czytelnictwo, jak każda sfera kultury, wymaga szczególnej troski o rozwój, a także wsparcia działaniami promocyjnymi. Nasza biblioteka stara się krzewić zainteresowania czytelnicze wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Spotkania autorskie, konkursy, dyskusje czy głośne czytanie przybliżają najmłodszym użytkownikom biblioteki świat literatury i nauki, a jednocześnie przygotowują ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Z kolei różnorodne gazetki i wystawki zapoznają czytelników z ciekawymi zjawiskami literackimi czy też upamiętniają rocznice ważne dla kultury polskiej i światowej. 

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 
MiGBP w Ozimku współpracuje z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, szkołami i przedszkolami w całej gminie, a także innymi organizacjami, jak np. Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Efektem tej współpracy są imprezy kulturalne i czytelnicze.

ZBIORY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU STAN NA 31.12.2008
 
MiGBP w Ozmku gromadzi i udostępnia:
 1. Książki z dziedziny literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży
 2. Publikacje popularnonaukowe i naukowe z rożnych dziedzin wiedzy
 3. Czasopisma bieżące, w tym „Wiadomości Ozimskie”, Gazetę Wyborczą” ”NTO”, prasę kobiecą, tygodniki społeczno- polityczne, miesięczniki o tematyce ekologicznej i komputerowej oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży
 4. Wydawnictwa multimedialne o charakterze edukacyjnym – encyklopedie i atlasy
 5. Publikacje na temat Unii Europejskiej

Ponadto w ramach działalności informacyjnej zapewniamy bezpłatny dostęp do internetu w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Największą cześć zbiorów stanowią oczywiście książki. Poniższa tabela prezentuje stan księgozbioru w poszczególnych placówkach:

PLACÓWKA LICZBA WOLUMINÓW
Wypożyczalnia dla Dorosłych 32980
Oddział dla Dzieci i Młodz. 13584
Filia w Krasiejowie 14285
Filia w Grodźcu 11007
Filia w Szczedrzyku 9438
Filia w Dylakach 7998
Filia w Krzyżowej Dolinie 5838
 • I. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE O BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK

 

 1. Sieć bibliotek publicznych w gminie w roku 2008 nie uległa zmianie i tworzą ją: 
  - placówka stopnia podstawowego: Wypożyczalnia dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży
  - 5 filii bibliotecznych: w Grodźcu, Krasiejowie, Szczedrzyku, Dylakach i Krzyżowej Dolinie
 2. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych ( łącznie ): 400 m. kw
 3. Liczba miejsc dla czytelników: 50