OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA

Udokumentowane początki dętych orkiestr na terenie Ozimka datowane są na przełom XIX iXX wieku ub. milenium. Do wybuchu I wojny światowej Orkiestra Towarzystwa Robotniczego liczyła ok. 25 muzyków. Kapelmistrzem był p.Kołodziejczyk z Boryczy. Po I wojnie światowej orkiestra przestała istnieć „bo poła ich padło...” -/cytat ś.p. Pawła Klimka, który jako nastolatek należał do tamtego zespołu /

W okresie międzywojennym nie znane są losy dętego muzykowania. Pozostały tylko ślady po bibliotece repertuarowej. W 1947r. .s.p. Bernard Słowik zorganizował nową Zakładową Orkiestrę Dętą Huty Małapanew. Na początku był też jej kapelmistrzem. Zespół ten przetrwał do lat 90-tych ub. wieku i zakończył działalność wraz z końcem istnienia Huty Małapanew jako przedsiębiorstwa państwowego.

W 1985r. powstały na terenie gminy Ozimek : Młodzieżowa Orkiestra Dęta Antoniów  oraz Orkiestra Dęta OSP Schodnia. Ta ostatnia zakończyła swoją działalność po ok 10 latach pracy.

Młodzieżowa orkiestra przetrwała jednak liczne turbulencje i burze na swojej drodze i w 2010 r. utworzyła bazę do nowopowstałej Ozimskiej Orkiestry Dętej w Domu Kultury. Następną kartę w historii dętego muzykowania na terenie Gminy Ozimek oraz gmin ościennych zapisujemy w składzie 42 osobowym. 

Ozimska Orkiestra Dęta przez wiele lat prowadzona była przez ś.p. Zygmunta Antosika. Obecnie jej kapelmistrzem jest Andrzej Wilczyński.