Konkurs fotograficzny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. PRZEKRACZAMY GRANICE.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Ozimek-Mesto Rymarov.

Szczegóły konkursu:

Ośrodek Wolnego Czasu w Rymarzowie i  Wolny Związek Fotografów Rymarzów

ogłaszają

Ogólnokrajowy konkurs kolorowej fotografii na rok 2014

„O nagrodę Karola Schinzela”

 

Karol Schinzel
Urodzony 20.12.1886 w Rymarzowie – Edrowicach
Zmarł w 1951 roku w Wiedniu

 

    Odkrywca światowej klasy
    Wynalazca kolorowej fotografii
    Współpracownik firmy Kodak
    Ogłosił około 350 patentów w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii
    Jeden z najbardziej znaczących krajan Rymarzowa z 1. poł. 20 stulecia

 

 

Organizator

Ośrodek Wolnego Czasu w Rymarzowie i  Wolny Związek Fotografów Rymarzów

 

Kalendarz konkursu

Ogłoszenie konkursu   1.1.2014
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń    25.4.2014
Rozstrzygnięcie konkursu        10.5.2014
Wernisaż i rozdanie nagród     17.5. 2014
Wystawa wybranych prac w ośrodku wolnego czasu w Rymarzowie 17.5.2014 – 14.6.2014

 

Kategorie konkursu:      
            - Przyroda  
            - Reportaż, dokument
            - Wolny temat

 

Warunki uczestnictwa

  •  Konkurs nie jest ograniczony wiekiem, uczestniczyć mogą wszyscy amatorzy i profesjonalni fotografowie.
  • Uczestnicy konkursu mogą przesłać pojedyncze lub cykle fotografii (max. 4 fot.) w liczbie max. 3 fotografii albo cyklów w jednej kategorii. Jeśli będzie przesłany cykl jest brany jako jedna fotografia, tzn. uczestnik może przesłać 3 cykle do każdej kategorii, każdy w liczbie max. 4 fotografii, czyli ogółem 12 sztuk fotografii do każdej kategorii.
  • Do konkursu są przyjmowane tylko fotografie kolorowe, wywołane albo w formie drukowanej ( nie przesyłać CD lub e-mailów z elektronicznymi załącznikami).
  • Rozmiar fotografii minimalnie 20*30 cm lub większy.
  • Fotografie nie mogą być starsze niż 2 lata.
  • Każda konkursowa fotografia musi być dokładnie oznaczona z tyłu imieniem, nazwiskiem, pełnym adresem autora, również tytułem zdjęcia i kategorią. W celu szybszej korespondencji pocztą e-mailową w przypadku uzyskania  nagrody.   
  • Fotografie przekazujemy osobiście lub pocztą na adres: Dom Kultury w Ozimku, ul. Dłuskiego 4, 46-040 Ozimek, województwo opolskie do 18.4.2014

Jury konkursu:
            Amatorzy i zawodowi fotografowie wybrani przez organizatora

 

Bezpieczeństwo i doręczenie zdjęć:

Po przyjęciu fotografii aż do oddania z powrotem autorom są odpowiedzialnymi za nie organizatorzy konkursu.

 

Nagrody konkursu:

Nagrodzeni będą trzej autorzy w każdej kategorii, tj. w sumie dziewięciu autorów sumą, 1500 Kč, 1000 Kč, 500 Kč + nagrody rzeczowe.

Jury ma prawo nie przyznać nagrody któremuś z miejsc albo przyznać np. 2. drugie miejsca.

Ponieważ wystawa będzie tworzona 2 dni przed wernisażem, organizator nie gwarantuje wszystkim uczestnikom tego, że ich powiadomi o tym, jeśli ich fotografie były włączone do wystawy.

    Organizator zastrzega sobie prawo wystawić tylko wybrane i nagrodzone jury fotografie.

 

W Rymarzowie 1.1.2014               Ośrodek Wolnego Czasu Rymarzów

Dane wg. strony:

http://schinzel.svcrymarov.cz/index_pl.php

plakat_schinzel_pl
  • Data aktualizacji: 2020-07-02 11:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 640 079