KAMELEON

KAMELEON to dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej.

Uczniowie w tym wieku są w okresie przejściowym pomiędzy swobodną twórczością a ucieraniem schematów. Dlatego dbamy by dziecko poszukiwało nowych rozwiązań i nie zamykało się na schemat. Prace wykonujemy na głównie na dużych formatach, które prowokują do większej swobody i ekspresji, która wiąże się z korzystaniem z większych narzędzi. Na zajęciach rysujemy, malujemy, rzeźbimy, wykonujemy odlewy i proste prace graficzne