„Opolskie Dziołchy” ("Oppelner Madels") to  jeden z najstarszych  zespołów folklorystycznych  działających  na Opolszczyźnie. Powstał  przy  Kole Gospodyń Wiejskich w 1969 roku.

Przez pierwsze 25 lat kierownikiem zespołu była nieżyjąca już  pani  Annyliza Wieczorek , przez następne 12 pani Elfryda Jończyk a po jej śmierci  pani  Adelajda Kokot.  Od  2005r. do chwili obecnej kierownikiem zespołu jest pani  Krystyna Buczek. Akompaniatorem zespołu jest Józef Palt.

W początkowym  okresie działalności zespół  prezentował swój program artystyczny podczas imprez z okazji  Dnia Kobiet, Dnia Matki, podczas dożynek i innych uroczystości lokalnych.

W swym programie artystycznym  zespół ma pieśni śląskie, polskie, niemieckie, wiele  jest również w programie piosenek o tekstach tłumaczonych z języka niemieckiego.

Zespół  „Opolskie Dziołchy” ("Oppelner Madels") uczestniczył w wielu  przeglądach i konkursach . W swym dorobku  artystycznym ma wiele nagród, dyplomów i wyróżnień. W ostatnich  latach  zespół uczestniczył w:

  • 2008 r. – Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Wiatraki” w Strzelcach Opolskich (wyróżnienie)
  • 2008 r. – Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej  w Walcach (II miejsce)
  • 2009 r. –  Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej  w Walcach (wyróżnienie)
  • 2010 r. – Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Wiatraki - Kosorowice”  (II miejsce)

Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty na terenie gminy oraz woj. opolskiego. Uczestniczy od dwu lat w cyklu  koncertów   kolęd i pastorałek  w wykonaniu  zespołów ludowych  gm. Ozimek  na terenie woj. opolskiego.

Sentencją działalności  zespołu są słowa  cytowane przy okazji  jubileuszu 40 lecia zespołu  „dopóki Małapanew przez Antoniów płynie, będą „Opolskie Dziołchy” śpiewać i śląski  śpiew nie zaginie".

Zespół "Opolskie Dziołchy" ("Oppelner Madels") działa jako zespół Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i otrzymał w 2018 r. dofinansowanie działalności z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji.

Środa 9:00-11:00 remiza Antoniów