Zespół „HEIDI” został założony w 1995r  przy  kole DFK w Ozimku i liczy 14 osób.

W okresie swojej działalności brał udział w festiwalach  folklorystycznych, przeglądach, konkursach, imprezach plenerowych  organizowanych  na  terenie gminy Ozimek i  województwa opolskiego.  

Zespół „HEIDI” jest laureatem wyróżnienia  jakie otrzymał  podczas Przeglądu  Twórczości  Amatorskiej  w Strzeleczkach, wielokrotnie  uczestniczył w  Festiwalu  Chórów i Zespołów Śpiewaczych  TSKN w Walcach uzyskując wyróżnienia a także  w 1998r  III miejsce, w kolejnych  latach  2008  i 2009 dwukrotnie drugie miejsce.

Zespół  uczestniczył w „Koncercie Noworocznym” a także koncertach kolęd  w wykonaniu zespołów ludowych  gminy Ozimek organizowanych  od dwóch lat w kościołach  parafialnych na terenie gminy oraz zakładach karnych  na terenie województwa opolskiego.

Zespół „HEIDI” prezentuje swój program artystyczny podczas imprez okolicznościowych  organizowanych  przez TSKN a także podczas licznych imprez organizowanych na terenie gminy  Ozimek i w gminach sąsiednich.

Kierownikiem zespołu wokalnego „HEIDI”  od  jego  założenia  do  chwili obecnej  jest pani Krystyna Koźlik. W 15 letnim okresie działalności  akompaniatorami  zespołu byli : pani  Ruta Dyllong –akompaniowała najdłużej bo 10  lat, pani  Monika Skibińska  dwa lata, pan Jan Białas oraz obecnie Józef Palt.

Od 2008 roku  zespół  współpracuje z opolskim artystą muzykiem panem Alfredem Willimem.

Zespół "Heidi" działa jako zespół Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i otrzymał w 2018  r. dofinansowanie działalności z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji.

Środa 15:00-17:00 DFK świetlica Ozimek