ANIMATORZY KULTURY

Laureaci nagród i wyróżnień Urzędu Marszałkowskiego, oraz nagród Wojewody Opolskiego.
”Kultura polska wyrasta z wielu twórczych dokonań. Wśród nich jednym z najważniejszych są codzienne, pełne pasji działania animatorów kultury, podejmowane w różnych środowiskach”.

Przedstawiamy galerię animatorów kultury działających na rzecz gminy Ozimek - laureatów Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie upowszechniania kultury oraz Nagrody Wojewody Opolskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i działalność kulturalno - oświatową.

Anna Sitarz

Anna Sitarz
Anna Sitarz

Pani Anna Sitarz jest nauczycielem muzyki. Potrafi skupić wokół siebie uczniów, którzy często sprawiają problemy wychowawcze i ukierunkować ich aktywność na rozwijanie własnych talentów, motywując i inspirując do twórczego wysiłku. Promuje uczniowskie talenty, prowadzi Studio Piosenki NONET, którego członkowie odnoszą sukcesy nawet o zasięgu ogólnopolskim. Jest inicjatorką, a od 1998r. i organizatorką Szkolnego Festiwalu Piosenki „Wiosna”, który w roku 2002 przeniósł się na scenę DK, po czym rozwinął się na festiwal gminny, w 2004 rejonowy, od 2005r. nazywa się Festiwalem Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DoReMi. Obecnie odbyła się już XIV edycja tej imprezy i rozrosła się do rangi Ogólnopolskiej.

W środowisku lokalnym pani Anna jest znana jako animatorka życia kulturalnego, głównie z tytułu działalności artystycznej z dziećmi i młodzieżą, które uświetniają swoimi występami lokalne imprezy.
Popularyzuje nie tylko muzykę, ale i płynącą z niej kulturę, przygotowuje osoby do jej odbioru, ale i rozpowszechniania.

  • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury za rok 2019.

  • Data aktualizacji: 2020-09-18 11:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 740 707