Grafika pamięci - projekt pn. Z Kultura i Tradycją w Krainie Dinozaurów

plakat grafika
plakat grafika

W ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów” realizowany jest przez Agnieszkę Jarocką we współpracy z Domem Kultury w Ozmku projekt „Grafika pamięci”. Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
CEL SZCZEGÓŁOWY : Zachowanie dziedzictwa lokalnego
PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp..)
WZKAŹNIK: liczba podmiotów oferujących produkt związany z zachowaniem lokalnych tradycji i obrzędów

plakat grafika
  • Data aktualizacji: 2020-08-13 20:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 687 034