Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-21 02:16:18

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

 

Miejsce przyjmowania interesantów

 

Sekretariat Domu Kultury w Ozimku

ul. Dłuskiego 4, 1 piętro, pok. 12

Godziny i dni przyjmowania interesantów:

 

Od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 16.00

Sposób w jaki odbywa się przyjmowanie

i załatwianie spraw:

Sprawy przyjmowane są zarózno w formie ustnej jak i pisemnej

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:

 

 

Sposób załatwiania spraw pisemnych:

 

W sprawach pisemnych odpowiedzi przesyłane są pocztą do adresata

Kolejność załatwiania spraw: