Historia

Działalność zespołu folklorystycznego  „Grodziec” z Grodźca datowana jest na początek  roku 1975.  Zespół  powstał  przy Kole Gospodyń  Wiejskich. Inicjatorką  utworzenia zespołu była ówczesna dyrektor Szkoły Podstawowej  w Grodźcu Halina Gładkowa – znakomity pedagog, osoba powszechnie  szanowana i  znana starszemu społeczeństwu wsi.

Swoją obecność  w amatorskim ruchu  artystycznym Zespół zainaugurował w 1975r  koncertem  zorganizowanym z okazji  Dnia Kobiet i później w maju  podczas Święta Ludowego. W swym programie zespół prezentuje ludowe pieśni  i przyśpiewki  kresowe.     

W swoich  najlepszych  latach  działalności  Zespół skupiał 16 pań i występował   z akompaniamentem  kilkuosobowej kapeli.  Należy wspomnieć  iż w okresie 37 letniej działalności  Zespołu kierownikami  byli  zamiennie: Czesława Sękowska,  Zofia Januszewska,  Józefa Cichowska. Obecnie funkję tę pełni Józefa Pawelec.

Zespół  „Grodziec” brał udział w festiwalach  folklorystycznych, przeglądach, konkursach organizowanych  na  terenie naszego  województwa i nie tylko. Jest laureatem pierwszego miejsca uzyskanego podczas Święta Opolskiej Pieśni Ludowej  w Gogolinie, uczestniczył w imprezach  o  charakterze  ogólnopolskim, regionalnym i  gminnym. Swoim programem uświetniał imprezy  okolicznościowe, uzyskał II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych  „HERODY” w Lewinie Brzeskim, jest wielokrotnym  laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości  Artystycznej „WIATRAKI” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim.

Zespół „Grodziec” wielokrotnie występował w Muzeum Wsi  Opolskiej w Opolu uczestnicząc również  w imprezach  organizowanych  przez Muzeum w ramach Festiwalu Folklorystycznego „Po obu stronach  granicy”  i wystąpił  w Głuchołazach  i Prudniku.

W swoim dorobku  artystycznym zespół ma na swoim koncie również nagrania radiowe kresowych pieśni ludowych, kolęd, pastorałek i gawęd.

Za aktywną działalność na niwie popularyzacji  szeroko pojętej  kultury  ludowej  Zespół  został odznaczony odznaką  zbiorową „Zasłużonemu  Opolszczyźnie”.  Choć średnia wieku  w zespole jest ponad 71 lat nadal  aktywnie uczestniczy  w życiu  kulturalnym naszej wsi, gminy i województwa. Zespół można spotkać i podczas Koncertów Noworocznych, koncertów kolęd w kościołach na terenie naszej  gminy, dożynek, spotkań seniorów, wieczorów wigilijnych, podczas koncertów w okolicznych gminach .

Zespołowi akompaniują:

  • Józef Palt(akordeon),
  • Stanisław Bojdunik (skrzypce),
  • Ryszard Gałka (bęben). 

Zespół  „Grodziec” pracuje pod patronatem Domu  Kultury  w Ozimku.

W załączniku poniżej przedstawiamy pracę biorąca udział w konkursie pt. "Moja wieś - moje miejsce".

Materiał pozyskano od Lokalej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów".

Galeria zespołu GRODZIEC

  • Data aktualizacji: 2020-10-28 14:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 789 281