Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-08 11:28:58

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku jest miejscem, gdzie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę znajdą zarówno tradycyjne- książkowe jak i nowoczesne-elektroniczne źródła informacji. Bogaty księgozbiór podręczny gromadzi nie tylko kompendia wiedzy, encyklopedie dziedzinowe czy słowniki, lecz również poszukiwane publikacje popularnonaukowe, w tym albumy malarskie oraz podręczniki akademickie.
Równocześnie powoli poszerza się oferta zbiorów multimedialnych, z których można korzystać na ogólnodostępnych komputerach bibliotecznych. Ponadto MiGBP w Ozimku prowadzi:

CZYTELNIE INTERNETOWE - DRZWI DO ŚWIATA INFORMACJI

Zachęcamy mieszkańców gminy Ozimek do korzystania z bibliotecznych czytelni internetowych, które znajdują się we wszystkich naszych placówkach (także w filiach wiejskich). W ramach czytelni wszyscy użytkownicy mają bezpłatny dostęp do komputerów i sieci internetowej, dzięki czemu mogą poszukiwać informacji, korzystać z poczty e-mail czy komunikatorów typu Skype.

Jednocześnie potrzebne materiały można zapisać na nośnikach pamięci lub odpłatnie wydrukować. Ponadto biblioteka umożliwia korzystanie ze skanerów, które pozwalają zdigitaliować dokumenty. Pracownicy biblioteki pomagają wszystkim zainteresowanym w korzystaniu z nowych technologii informacyjnych.


Równocześnie pragniemy przypomnieć, iż Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna bierze udział w programie "Akademia Orange dla Bibliotek", który ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Dzięki dotacji Fundacji Orange od 2010 roku finansujemy dostęp do internetu w dwóch filiach: w Dylakach i Krasiejowie.