Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-21 02:26:09

JUTRZENKA

Zespół Jutrzenka powstał w 1980r. przy Kole Gospodyń Wiejskich  w Grodźcu i liczy 14 osób. Pierwsze stroje dla zespołu zostały ufundowane przez  Wojewódzki Związek Kółek  i Organizacji Rolniczych w Opolu. Swoją działalność zespół zainaugurował koncertem  z okazji „Dnia Seniora” w Grodźcu, który spotkał się z ciepłym przyjęciem. Kierownikiem zespołu od początku  jego  działalności  była  Zofia Ledniowska   a od 2010r  jest p. Danuta Szewc. W swym programie zespół prezentuje przede wszystkim pieśni i przyśpiewki  kresowe, biesiadne, pieśni polskie, patriotyczne  a także bogaty zbiór kolęd i pastorałek.  Zespół pozyskiwał swój repertuar od najstarszych  mieszkańców Grodźca, którym składa hołd i podziękowanie każdorazowo  rozpoczynając swój koncert od słów piosenki:

"My jesteśmy z Grodźca  weseli  biłczanie,

Mieszkamy na Śląsku, mieszkamy na Śląsku

Ale Kresowianie"

Zespół  brał udział w festiwalach  folklorystycznych, przeglądach, konkursach organizowanych  na  terenie gminy Ozimek,  województwa    i Kraju. Dorobek artystyczny  zespół „Jutrzenka” miał okazję prezentować podczas Ogólnopolskich  Dożynek w Głogówku, Wojewódzkich Dożynek w Olszance i Głubczycach. W 1983r.  w Konkursie Opolskiego Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie, zespół zdobył dyplom i puchar  za najlepszy debiut  a w kolejnej edycji  tego Konkursu wyśpiewał puchar Naczelnika Miasta i Gminy  Gogolin.  W latach 90-tych „Jutrzenka” była gościem programu telewizyjnego  „Kraj za miastem”, prezentowała również swój program  artystyczny  przy okazji  walnych zebrań Spółdzielni Mleczarskiej w Opolu, ma  w swoim dorobku również nagrania w radiu Opole.

Zespół bierze udział  w kolejnych  edycjach Wojewódzkiego  Przeglądu Amatorskiej  Twórczości  Artystycznej „WIATRAKI” organizowanego  przez Gminny  Ośrodek  Kultury  w Tarnowie Opolskim,  wielokrotnie występował w Muzeum Wsi  Opolskiej w Opolu podczas „Jarmarku  Wielkanocnego”, „Jesiennych  Targów Sztuki  Ludowej” a także uczestniczył w imprezach organizowanych  przez Muzeum poza jego  siedzibą w ramach Festiwalu Folklorystycznego   „Po obu stronach  granicy”  i wystąpił  w Głuchołazach  i Prudniku.  Zespół prezentował swój program artystyczny podczas „Żniwnioka” w  Górnośląskim Parku  Etnograficznym w Chorzowie, Święcie Ludowym w Większycach, a także na spotkaniach lokalnych organizowanych z okazji Dnia Matki, Dnia Seniora i Kombatanta .                                     

W 2002r  zespół „Jutrzenka” gościł w Poznaniu na Targach „Polagra” a w 2003r  na zaproszenie Wojewódzkiego  Związku  Kółek i  Organizacji  Rolniczych zespół reprezentował województwo opolskie  podczas ogólnopolskiej degustacji potraw wigilijnych w Warszawie  w hotelu Gromada „Rolnik Polski” prezentując  pieśni ludowe, kolędy i pastorałki.  Jubileusz   25-lecia  działalności zespół  uczcił  nagraniem płyty z 25 piosenkami  ze swego  repertuaru.                                                     

Historia działalności  zespołu „Jutrzenka”   to również udział w czerwcu 2006r  w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Żarach , gdzie zespół został uhonorowany wyróżnieniem  i nagrodą.                             

W 2010r  zespół  świętował  jubileusz 30-lecia . W tym też czasie jego skład  powiększył się o trzech panów.  W okresie  swej ponad 30 letniej działalności przez zespół „Jutrzenka” „przewinęło” się  27 osób, zmieniali się również akompaniatorzy: pierwszymi  byli bracia Jan Ledniowski, Tadeusz Ledniowski  , Wacław Szumatycz a od 1995r  do  sierpnia 2010 był Jerzy Bogusz.  Poprzednim kierownikiem muzycznym i akompaniatorem  była  Daria Noryńska, w chwili obecnej funkcję sprawuje Jan Rybak.

W załączniku poniżej przedstawiamy pracę biorąca udział w konkursie pt. "Moja wieś - moje miejsce".

Materiał pozyskano od Lokalej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów".

Galeria zespołu JUTRZENKA