Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-21 01:42:20

BABIE LATO

Zespół Folklorystyczny „Babie Lato” z Ozimka

 

             Zespół „Babie Lato”  powstał przy Związku Emerytów i Rencistów w Ozimku w 1986 roku i do dnia dzisiejszego działa pod patronatem Domu Kultury.W historii swojej 30 letniej  działalności zespół „Babie Lato” ma odnotowanych  wiele sukcesów odnoszonych na krajowych, wojewódzkich i regionalnych przeglądach amatorskiej twórczości artystycznej. Uczestniczył  w różnych imprezach okolicznościowych  takich jak  festyny, turnieje, biesiady, dożynki  organizowanych zarówno  na terenie naszej  gminy jak i woj. opolskiego. Zespół „Babie Lato” jest laureatem  I nagrody IV Ogólnopolskiego Festiwalu Ruchu  Seniorów „ARS” w Bydgoszczy, ponadto prezentował swój program podczas eliminacji  wojewódzkich Zespołów Ludowych Seniorów uzyskując I miejsce. Laureat II miejsca podczas Krajowego Zjazdu Folkloru  w Częstochowie oraz w 2010 roku, II miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki” w Kosorowicach. Zespół miał okazję prezentować swój program artystyczny podczas Biesiady Piastowskiej w Opolu, turnieju  o tytuł mistrza „Śląskich Smaków” w Opolu, koncertował również na rzecz Szpitala w Ozimku a także podczas uroczystości  z okazji  40-lecia nadania Ozimkowi praw miejskich. Tradycyjnie już, corocznie „Babie Lato” prezentuje swój program artystyczny podczas festynu organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Winowie k/Opola  z okazji „Dnia Inwalidy” uatrakcyjniając  swoim programem imprezę. Występował także w  kolejnych edycjach Przeglądu  Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych  „Na Ludową Nutę, Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie  Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza  uzyskując przy tym liczne nagrody . Z dużym powodzeniem zaprezentował się  w programie artystycznym podczas Tanecznej Fiesty w Kluczborku a także podczas prezentacji programu w zaprzyjaźnionym mieście partnerskim Prerovie. Na dorobek zespołu składają się również nagrania radiowe oraz udział w realizacji  projektu z funduszy  unijnych  pt.„Ocalone dla pokoleń”, którego efektem jest wydawnictwo: Informator o  zespołach ludowych  gminy Ozimek oraz  dwupłytowe nagrania ich programów artystycznych.                              

            Zespół „Babie Lato” oprócz śląskich, polskich piosenek ludowych ma  w swoim programie  również pieśni religijne, kolędy, pastorałki oraz pieśni  maryjne. W swym dorobku ma  również koncerty  w kościołach oraz w zakładach karnych na terenie woj. opolskiego  i gminy Ozimek. Chętnie też zespół gości na spotkaniach w przedszkolach przybliżając dzieciom rodzimy folklor. W okresie wcześniejszym kierownikiem zespołu była pani  Danuta Sotoła, Krystyna Koźlik a od 2009r do chwili  obecnej pełni funkcję kierownika pani  Elżbieta Konop.Potrafi wokół siebie skupić ludzi, którym na sercu  leży  ożywianie i pielęgnowanie lokalnego  folkloru i tradycji. Mimo, iż z racji wieku następuje wymiana wśród członków zespołu , to kierownik nieustannie pozyskuje nowych przedłużając tym samym jego  artystyczną działalność. Akompaniatorem zespołu był do 2012r. pan Jan Białas, obecnie w tej roli występuje pan Józef Palt.

 

Galeria zespołu BABIE LATO