Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-21 02:54:40

Zespoły folklorystyczne

W gminie Ozimek działa obecnie siedem zespołów folklorystycznych, mających swoje siedziby w Ozimku, Dylakach, Grodźcu, Biestrzynniku i Antoniowie.

Zespoły ludowe występują podczas ważniejszych imprez gminnych, dożynkach, festiwalach i przeglądach zespołów ludowych, na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, kościołach parafialnych, imprezach okolicznościowych na terenie województwa Opolskiego, w kraju i za granicą.