Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-20 07:17:50

OKR i MAŁY OKR

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to impreza o charakterze kulturalno-edukacyjnym organizowana  od 1956 roku przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie we współpracy z ośrodkami kultury z całej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe. Od wielu lat eliminacje miejsko-gminne konkursu odbywają się w naszej gminie na scenie Domu Kultury w Ozimku.

Do uczniów szkół podstawowych adresowany jest z kolei tzw. Mały OKR, którego organizatorem w naszym rejonie jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kolejnych edycji obu konkursów.

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i Mały OKR 2020

12 marca 2020 na scenie Domu Kultury w Ozimku odbędą się miejsko-gminne eliminacje 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych oraz "Małego OKR 2020" dla uczniów szkół podstawowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2 marca 2020 roku. W załączeniu regulaminy oraz karty zgłoszeń uczestników.