Data wydruku: 2021-04-12 23:06:43

Dom Kultury w Ozimku

e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl www: dk.ozimek.pl

Statut

Dom Kultury w Ozimku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ozimek pod numerem 1, działającą na podstawie:

  • Uchwały Rady XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Ozimku,
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, oraz z 2014r. poz. 423) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 oraz z 2013r. poz. 829, z 2015r. poz. 337).