Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-13 06:11:50

Konkurs fotograficzny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. PRZEKRACZAMY GRANICE.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Ozimek-Mesto Rymarov.

Szczegóły konkursu:

Ośrodek Wolnego Czasu w Rymarzowie i  Wolny Związek Fotografów Rymarzów

ogłaszają

Ogólnokrajowy konkurs kolorowej fotografii na rok 2014

„O nagrodę Karola Schinzela”

 

Karol Schinzel
Urodzony 20.12.1886 w Rymarzowie – Edrowicach
Zmarł w 1951 roku w Wiedniu

 

    Odkrywca światowej klasy
    Wynalazca kolorowej fotografii
    Współpracownik firmy Kodak
    Ogłosił około 350 patentów w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii
    Jeden z najbardziej znaczących krajan Rymarzowa z 1. poł. 20 stulecia

 

 

Organizator

Ośrodek Wolnego Czasu w Rymarzowie i  Wolny Związek Fotografów Rymarzów

 

Kalendarz konkursu

Ogłoszenie konkursu   1.1.2014
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń    25.4.2014
Rozstrzygnięcie konkursu        10.5.2014
Wernisaż i rozdanie nagród     17.5. 2014
Wystawa wybranych prac w ośrodku wolnego czasu w Rymarzowie 17.5.2014 – 14.6.2014

 

Kategorie konkursu:      
            - Przyroda  
            - Reportaż, dokument
            - Wolny temat

 

Warunki uczestnictwa

Jury konkursu:
            Amatorzy i zawodowi fotografowie wybrani przez organizatora

 

Bezpieczeństwo i doręczenie zdjęć:

Po przyjęciu fotografii aż do oddania z powrotem autorom są odpowiedzialnymi za nie organizatorzy konkursu.

 

Nagrody konkursu:

Nagrodzeni będą trzej autorzy w każdej kategorii, tj. w sumie dziewięciu autorów sumą, 1500 Kč, 1000 Kč, 500 Kč + nagrody rzeczowe.

Jury ma prawo nie przyznać nagrody któremuś z miejsc albo przyznać np. 2. drugie miejsca.

Ponieważ wystawa będzie tworzona 2 dni przed wernisażem, organizator nie gwarantuje wszystkim uczestnikom tego, że ich powiadomi o tym, jeśli ich fotografie były włączone do wystawy.

    Organizator zastrzega sobie prawo wystawić tylko wybrane i nagrodzone jury fotografie.

 

W Rymarzowie 1.1.2014               Ośrodek Wolnego Czasu Rymarzów

Dane wg. strony:

http://schinzel.svcrymarov.cz/index_pl.php