Data wydruku: 2021-04-13 00:49:51

Dom Kultury w Ozimku

e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl www: dk.ozimek.pl

Teatr animacji SANMUN

Teatr powstał we wrześniu 2012r., w skład jego wchodziły grupy dziecięce (w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, klas IV-VI) i młodzieżowe (szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów).

Teatr był przeznaczony dla wszywstkich tych, których wewnętrzne dziecko kreuje rzeczywistość. Zespół bazował głównie na założeniach teatru lalkowego i kostiumowego, zarówno tradycyjnego, jak i z wykorzystaniem nowych technik.

Oprócz wyznaczonych przedsięwzięć, tj. przygotowań i realizacji spektakli, program obejmował również zajęcia z animacji lalki i przedmiotu, ruchu choreograficznego, improwizowanych zabaw jak również ćwiczeń dykcyjnych oraz recytacji tekstu literackiego.

Dla starszych grup przygotowywane były zadania z zakresu różnych form terapii, kładące nacisk na rozwój interpersonalny młodego człowieka..

Nazwa Sanmun składa się z dwóch spolszczonych słów z języka angielskiego "San" (Sun)- słońce, oraz "Mun" (Moon)- księżyc. Łączy siły słoneczne i lunarne zespalając przeciwstawne pojęcia w jedność.

Tematyka zajęć opierała się na baśniach i przypowieściach z całego świata. Archetypiczna symbolika kolorów, roślin, zwierząt i postaci fantastycznych zwykle jest opisem sił natury, kosmosu. Na całym świecie sztuka jest obserwacją i naśladownictwem działań występujących we wszechświecie.

Uczestnicy zajęć poznawali kultury oparte na mitach, które pomimo wielu różnic opierają się na tym samym: Współczuciu i Miłości.

Zgodnie z ideowymi założeniami grupy do wyrobu scenografii użyte były wyłącznie ekologiczne materiały.

Grupa zaprzestała działalności w Domu Kultury w czerwcu 2015r. i od tego momentu stała się teatrem nieformalnym i niezrzeszonym przy jakiejkolwiek placówce.