Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-09 01:53:51

ANIMATORZY KULTURY

Laureaci nagród i wyróżnień Urzędu Marszałkowskiego, oraz nagród Wojewody Opolskiego.
”Kultura polska wyrasta z wielu twórczych dokonań. Wśród nich jednym z najważniejszych są codzienne, pełne pasji działania animatorów kultury, podejmowane w różnych środowiskach”.

Przedstawiamy galerię animatorów kultury działających na rzecz gminy Ozimek - laureatów Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie upowszechniania kultury oraz Nagrody Wojewody Opolskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i działalność kulturalno - oświatową.

Stanisław Rewieński

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku w latach 1995 - 2008, inicjator powstania i rozwoju ruchu mażoretkowego na terenie województwa, zaangażowany w rozwój kulturalny dzieci i młodzieży, integrację środowiska miejskiego i wiejskiego oraz promowanie osiągnięć kulturalnych gminy. Inspirator kulturalnych przedsięwzięć i realizator twórczych planów rozwoju kulturalnego gminy.