Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-21 02:30:00

ANIMATORZY KULTURY

Laureaci nagród i wyróżnień Urzędu Marszałkowskiego, oraz nagród Wojewody Opolskiego.
”Kultura polska wyrasta z wielu twórczych dokonań. Wśród nich jednym z najważniejszych są codzienne, pełne pasji działania animatorów kultury, podejmowane w różnych środowiskach”.

Przedstawiamy galerię animatorów kultury działających na rzecz gminy Ozimek - laureatów Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie upowszechniania kultury oraz Nagrody Wojewody Opolskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i działalność kulturalno - oświatową.

Anna Sitarz

Pani Anna Sitarz jest nauczycielem muzyki. Potrafi skupić wokół siebie uczniów, którzy często sprawiają problemy wychowawcze i ukierunkować ich aktywność na rozwijanie własnych talentów, motywując i inspirując do twórczego wysiłku. Promuje uczniowskie talenty, prowadzi Studio Piosenki NONET, którego członkowie odnoszą sukcesy nawet o zasięgu ogólnopolskim. Jest inicjatorką, a od 1998r. i organizatorką Szkolnego Festiwalu Piosenki „Wiosna”, który w roku 2002 przeniósł się na scenę DK, po czym rozwinął się na festiwal gminny, w 2004 rejonowy, od 2005r. nazywa się Festiwalem Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DoReMi. Obecnie odbyła się już XIV edycja tej imprezy i rozrosła się do rangi Ogólnopolskiej.

W środowisku lokalnym pani Anna jest znana jako animatorka życia kulturalnego, głównie z tytułu działalności artystycznej z dziećmi i młodzieżą, które uświetniają swoimi występami lokalne imprezy.
Popularyzuje nie tylko muzykę, ale i płynącą z niej kulturę, przygotowuje osoby do jej odbioru, ale i rozpowszechniania.