Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2019-08-22 15:36:28

AKTUALNOŚCI

MŁODZIEŻ RECYTUJE POEZJĘ 2019 - eliminacje miejsko-gminne

Uprzejmie informujemy, że 26 lutego 2019  roku o godz. 10.00 w Domu Kultury  w Ozimku odbędą się miejsko-gminne eliminacje XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Wzorem lat ubiegłych impreza ta jest organizowana przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Ozimku we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN. Konkurs jest adresowany do uczniów  szkół podstawowych (klasy IV – VIII), klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Jednocześnie przypominamy, iż każdy z uczestników przygotowuje do recytacji 2 utwory poetyckie w języku niemieckim. Pomoc w wyborze repertuaru mogą stanowić  kompendia zamieszczone na stronie internetowej organizatora wojewódzkiego, czyli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (www.skgd.pl, zakładka: działalność oświatowa).

Do eliminacji miejsko-gminnych każda szkoła może zakwalifikować:

W załączeniu  regulamin oraz wzory pozostałych wymaganych dokumentów, które należy dostarczyć do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku do dnia 15 lutego 2019  roku.

Patronat

Burmistrz Ozimka