Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-20 06:49:54

WYDARZENIA KULTURALNE

Warsztaty edukacyjne Lokalnej Grupy Działania KRAINA DINOZAURÓW

Dzień dobry, Szanowani Państwo

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizując operację pn. „Bogactwo lasów” w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021

serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału
w dniu25 sierpnia 2020r. od  godz. 9.00
w  Warsztatach edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie.

 W ramach warsztatów odbędą się :
1. Warsztaty edukacyjne w dolinie rzeki Małej Panwi.

2. Zabawy z Dinozaurem – podczas organizacji warsztatów przeprowadzone zostaną 
    gry, zabawy i tańce animacyjne  oraz zabawy z Dinozaurem.

3. Leśne ścieżki przyrodnicze - wykłady w terenie leśnym Nadleśnictwa Zawadzkie. 

 Ponadto serdecznie zapraszamy na:

Dwudniowe warsztaty geologiczne w Izbie Geologicznej przy Leśniczówce Zarzecze w Kielczy –  4 wrzesień 2020r. – młodzież szkolną ,  a także 5 września 2020r. - osoby dorosłe

oraz Spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie w dniu  29 września 2020r.

Poczęstunekpodczas warsztatów zapewnia organizator, dojazd uczestników we własnym zakresie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego podczas organizacji warsztatów zachowane zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są  pod numerem telefonu: 77/ 4651 213, 605 052 777 - podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD „Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku do dnia 20.08.2020r.