Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-20 05:28:36

Archiwum 2019

Spotkanie z historią NSZZ Solidarność w Ozimku

Blisko 40 osób wzięło udział w spotkaniu poświęconym historii NSZZ „Solidarność” w Ozimku zorganizowanym  18 stycznia 2019 roku przez  naszą bibliotekę we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Bezpośrednią inspiracją wydarzenia było wydanie kilka miesięcy temu publikacji naukowej pt „Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980 – 1989”., w której pierwszy rozdział jest poświęcony strukturom związku w ozimskiej Hucie Małapanew.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli badacze ruchu solidarnościowego i autorzy wspomnianej książki: Łukasz Sołtysik i Grzegorz Waligóra z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu oraz Zbigniew Bereszyński związany z Instytutem Śląskim w Opolu. Wygłosili oni prelekcje poświęcone historii związku w latach 1980 – 1989, zwracając również uwagę na problemy badawcze związane z tym tematem, w tym fragmentaryczność źródeł. Szczególne zainteresowanie publiczności wzbudziło z pewnością  wystąpienie dr Bereszyńskiego, który przybliżył zebranym temat działalności związku w Ozimku. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. dawni działacze NSZZ „Solidarność” w Hucie Małapanew, którzy na koniec podzielili się swoimi wspomnieniami z lat osiemdziesiątych, przypominając np. akcję wywieszania flag z napisem Solidarność. Wspomniano również o wsparciu ze strony duchownych katolickich, w tym księdza Edmunda Cisaka, proboszcza z Grodźca oraz prałata Gerarda Kałuży, proboszcza z Ozimka. Relacje uczestników ruchu związkowego są szczególnie cenne, gdyż stanowią żywe świadectwo tamtych czasów, gdy nieraz trzeba się było wykazać charakterem i odwagą.

Wszystkich zainteresowanych problematyką NSZZ „Solidarność” zapraszamy do biblioteki dla dorosłych, gdzie znajdują się książki na ten temat.