Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-09 02:16:58

PROJEKTY

PODSUMOWANIE PROJEKTU SZTUKA WODY

            „Sztuka wody” to tytuł projektu, w ramach którego uczniowie szkół gminy Ozimek, uczestnicy sekcji plastycznej Domu Kultury oraz grupa dorosłych wzięli udział w plenerach malarskich w Biestrzynniku. Jest to teren obfitujący w akweny i zbiorniki wodne oraz walory rekreacyjno-wypoczynkowe. „Sztuka wody” to operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

            Ostatni tydzień kalendarzowego lata uczestnicy plenerów spędzili wśród szuwarów,  plusku pstrągów tęczowych oraz odgłosów natury stawów hodowlanych Polskiego Związku Wędkarskiego w Biestrzynniku-Poliwodzie. Każdego dnia 20-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyruszała w teren. Spotkania zaczynały się w godzinach porannych i trwały do godzin popołudniowych. Rozpoczynały się po spacerze po terenach stawów Poliwody, dzieci miały możliwość odbycia niecodziennej lekcji plastyki. Następnie przekładały za pomocą farb akrylowych, swoją impresję dotyczącą tematu  wody i tego co w niej żyje, na duże blejtramy usytuowane na sztalugach plenerowych. W trakcie ciężkiej  twórczej pracy zaproponowano uczniom przerwę, podczas której mieli możliwość skosztowania wędzonego pstrąga z tutejszych stawów.

            Wśród szumu trzciny wodnej ponad 150 uczestników podczas 6 plenerów stworzyło ciekawe, kolorowe prace, które można było obejrzeć podczas wernisażu wystawy poplenerowej zorganizowanego 16 listopada w holu Domu Kultury w Ozimku.

            Było to przedsięwzięcie podsumowujące projekt pn. „Sztuka wody”. Wernisaż stał się okazją do podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały Dom Kultury w trakcie realizacji projektu i dzięki którym zrealizowaliśmy to przedsięwzięcie. A byli to: Polski Związek Wędkarski Okręg Opole, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, dyrektorzy i nauczyciele szkół gminy Ozimek, rodzice a także sami uczestnicy plenerów. Dodatkową atrakcją wernisażu był występ młodziutkiej wiolonczelistki - Estery Wilczyńskiej, która przy akompaniamencie mamy oraz taty, umiliła wieczór swoim recitalem.

            Po zakończeniu części muzycznej, każdy obecny mógł nacieszyć oko pięknymi pracami.

            Obrazy będzie można w miesiącu grudniu podziwiać w Urzędzie Gminy i Miasta.

            Dzięki realizacji projektu zaktywizowali się przedstawiciele grup defaworyzowanych (dzieci do 26 roku życia) oraz dorośli. Zorganizowano plenery malarskie, które tematycznie związane były z promocją i specyfiką obszaru, a powstałe obrazy stały się zachętą do odwiedzenia terenu stawów Poliwody - promującą sektor rybacki.

            Podczas realizacji projektu z Domem Kultury w Ozimku współpracowały SP nr 2 w Ozimku, SP w Dylakach, SP w Antoniowie, SP w Krasiejowie, Sp nr 3 w Ozimku, SP nr 1 w Ozimku, SP w Szczedrzyku, SP w Grodźcu oraz ZS w Ozimku.

            Dziękujemy dyrektorom szkół oraz nauczycielkom (które zrekrutowały uczniów)  za współpracę.