Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-20 07:17:07

PROJEKTY

Podsumowanie projektu "Twórcza Niepodległość - świętujemy razem!"

W okresie od 11 września do 11 listopada 2018 roku Dom Kultury w Ozimku zrealizował 10 przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych mających na celu zachęcenie mieszkańców Ozimka do wspólnego aktywnego i twórczego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W organizację projektu pn. "Twórcza Niepodległość - świętujemy razem!" włączyli się także partnerzy lokalni tj. Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi" oraz Zespół Szkół w Ozimku, jak również wolontariusze.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

  1.   „Polska tańcem malowana” - warsztaty tańców integracyjnych dla seniorów - w dniach: 11.09.2018; 25.09.2018;   09.10.2018; 23.10.2018
  2.   "Przestrzenie wolności" - warsztaty rozwoju osobistego - w dniach: 18.09.2018; 22.09.2018
  3.   „Uwolnij głos!”- warsztaty śpiewu tradycyjnego - w dniu 04.10.2018
  4.   „Być wiernym swoim wartościom” - wykład poświęcony życiu ks. Piotra Gołąba - wydarzenie realizowane w partnerstwie   ze Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi” w dniu 11.10.2018
  5.  „Śląskie kobiety – polskie twierdze” - wystawa historyczna - w dniach 10.10.2018 – 19.10.2018
  6.   „Lekcje historii z …pisarzem Łukaszem Wierzbickim” - w dniu 16.10.2018
  7.  „Wyrazić siebie”- warsztaty teatralne dla młodzieży - w dniu 29.10.2018
  8.   „Lekcje historii z … pisarzem Pawłem Wakułą” - w dniu 30.10.2018
  9.  „To, co najważniejsze” - rodzinne warsztaty plastyczno-animacyjne - w dniu 10.11.2018
  10.  „Twórcza Niepodległość” – impreza finałowa, w ramach której odbyło się przedstawienie historyczne w wykonaniu młodzieży (wydarzenie realizowane w partnerstwie z Zespołem Szkół w Ozimku) oraz koncert pn. „Piosenki odrodzonej Polski" - w dniu 11.11.2018

Łącznie we wszystkich w/w przedsięwzięciach uczestniczyło blisko 1000 osób, w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego miasta i gminy za tak liczny udział w wydarzeniach projektowych. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie godnie, ale też aktywnie i twórczo uczcić tę niezwykłą rocznicę. Wszak taka okazja zdarza się raz na sto lat.

Link do filmu podsumowującego projekt

Oficjalna strona obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

PARTNERZY

                

PATRONAT HONOROWY

BURMISTRZ OZIMKA

PATRONAT MEDIALNY