Data wydruku: 2021-04-13 00:44:18

Dom Kultury w Ozimku

e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl www: dk.ozimek.pl

NAUKA GRY NA GITARZE

Od września 2019 jest prowadzona nauka gry na gitarze dla
początkujących. Zajęcia odbywają się w 2-3 osobowych grupach, raz w
tygodniu, 1,5 godziny (w czasie pandemii online, indywidualnie).
Instruktor: Paweł Wielgus
Odpłatność 70 zł/os.