ZBIORY


 
MiGBP w Ozmku gromadzi i udostępnia:
 1. Książki z dziedziny literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży
 2. Publikacje popularnonaukowe i naukowe z rożnych dziedzin wiedzy
 3. Czasopisma bieżące, w tym „Wiadomości Ozimskie”,  ”NTO”, prasę kobiecą, tygodniki społeczno- polityczne  oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży
 4. Wydawnictwa multimedialne o charakterze edukacyjnym – encyklopedie i atlasy
 5. Książki do słuchania (56 tytułów)
 6. Publikacje elektroniczne dostępne na platformie IBUK LIBRA
 7. Publikacje na temat Unii Europejskiej
 8. Książki w języku niemieckim (w 4 filiach: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Dylakach i Krzyżowej Dolinie)

Największą cześć zbiorów stanowią oczywiście książki. Poniższa tabela prezentuje stan księgozbioru w poszczególnych placówkach (stan na 31.12.2018):

PLACÓWKA LICZBA WOLUMINÓW
Wypożyczalnia dla Dorosłych 32840
Oddział dla Dzieci i Młodz. 13717
Filia w Krasiejowie 14080
Filia w Grodźcu 9723
Filia w Szczedrzyku 9279
Filia w Dylakach 7568
Filia w Krzyżowej Dolinie 6207

 • Data aktualizacji: 2020-02-18 11:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 422 135