ZBIORY


 
MiGBP w Ozmku gromadzi i udostępnia:
  1. Książki z dziedziny literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
  2. Publikacje popularnonaukowe i naukowe z rożnych dziedzin wiedzy.
  3. Czasopisma bieżące, w tym „Wiadomości Ozimskie”,  ”NTO”, prasę kobiecą.
  4. Wydawnictwa multimedialne o charakterze edukacyjnym – encyklopedie i atlasy.
  5. Książki do słuchania (109 tytułów).
  6. Publikacje na temat Unii Europejskiej.
  7. Książki w języku niemieckim (w 4 filiach: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Dylakach i Krzyżowej Dolinie).

Największą cześć zbiorów stanowią oczywiście książki. Poniższa tabela prezentuje stan księgozbioru w poszczególnych placówkach (stan na 31.12.2019):

PLACÓWKA LICZBA WOLUMINÓW
Wypożyczalnia dla Dorosłych 32275
Oddział dla Dzieci i Młodz. 12927
Filia w Krasiejowie 14105
Filia w Grodźcu 9739
Filia w Szczedrzyku 9267
Filia w Dylakach 7587
Filia w Krzyżowej Dolinie 6218
  • Data aktualizacji: 2020-10-28 15:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 789 314