FILIE

 

 

 

 

 

 

MiGBP w Ozimku posiada 5 filii bibliotecznych na terenie naszej gminy. Dzięki temu osoby spoza miasta mają ułatwiony dostęp do zbiorów bibliotecznych, które są regularnie wzbogacane.

Ponadto 4 filie – w Dylakach, Krasiejowie, Szczedrzyku i Krzyżowej Dolinie – udostępniają także książki w języku niemieckim.

We wszystkich bibliotekach można skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wszystkich naszych placówek !

FILIA W KRASIEJOWIE

Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie
Filia w Krasiejowie

Adres: ul. Spóracka 19 (w budynku Starej Szkoły)

Godziny pracy w okresie epidemii
PN  9.30 – 16.30
ŚR  9.30 – 16.30
PT  9.30 - 16.30
Przerwa sanitarna: 11.30 - 12.00

Placówkę prowadzi pani Aldona Kuśmierska

Kontakt: bpkrasiejow@op.pl

Katalog online Filii w Krasiejowie

Biblioteka jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd dla wóżków, brak barier architektonicznych na poziomie parteru budynku, dostęp do toalety dla niepełnosprawnych)

FILIA W SZCZEDRZYKU

Filia w Szczedrzyku
Filia w Szczedrzyku
Filia w Szczedrzyku
Filia w Szczedrzyku

Adres: ul. Klasztorna 1


Godziny pracy w okresie epidemii
PN. 9.30 - 12.30
WT. 10.30 - 13.30
ŚR. 14.30 - 17.30
CZW. 14.30 - 17.30 
PT. 14.30 - 17.30 


Placówkę prowadzi pani Sonia Piosek
 
Kontakt: bpszczedrzyk@op.pl

Katalog on-line Filii w Szczedrzyku

FILIA W GRODŹCU

Filia Biblioteczna w Grodźcu
Filia Biblioteczna w Grodźcu
Filia Biblioteczna w Grodźcu
Filia Biblioteczna w Grodźcu

Adres: ul. Częstochowska 115a

Godziny pracy w okresie epidemii
PN. 9.30 – 12.30
WT. 9.30 – 12.30
ŚR. 13.30 - 16.30
CZW. 14.30 – 17.30
PT.    14.30 – 17.30Placówkę prowadzi pani Iwona Chętnicka

Kontakt: bpgrodziec@op.pl

Katalog online Filii w Grodźcu

Biblioteka jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak barier architektonicznych, możliwość skorzystania z toalety dla niepełnosprawnych)

FILIA W DYLAKACH

Kącik  Malucha w Filii Bibliotecznej w Dylakach
Kącik Malucha w Filii Bibliotecznej w Dylakach
Czytelnia Internetowa w Filii Bibliotecznej w Dylakach
Czytelnia Internetowa w Filii Bibliotecznej w Dylakach
Filia Biblioteczna w Dylakach
Filia Biblioteczna w Dylakach
Księgozbiór niemiecki
Księgozbiór niemiecki

Adres: ul. Fabryczna 2

Godziny pracy w okresie epidemii
PN.  10.30 – 13.30
WT. 10.30 – 13.30
ŚR.  14.30 – 17.30
CZ.  14.30 - 17.30 
PT.  14.30 – 17.30


Placówkę prowadzi pani Angela Liebe

Kontakt: bpdylaki@op.pl

Katalog online Filii w Dylakach

FILIA W KRZYŻOWEJ DOLINIE

Filia w Krzyżowej Dolinie
Filia w Krzyżowej Dolinie
Filia w Krzyżowej Dolinie
Filia w Krzyżowej Dolinie
Filia w Krzyżowej Dolinie
Filia w Krzyżowej Dolinie

Adres: ul. Powstańców Śl. 29

Godziny pracy w okresiie epidemii
PN.    9.30 – 12.30
WT.  13.30 - 16.30
ŚR.   14.30 – 17.30
CZW. 14.30 – 17.30
PT.    14.30 – 17.30


Placówkę prowadzi pani Gertruda Sklorz

Kontakt: bpkrzyzowadolina@op.pl

Katalog online Filii w Krzyżowej Dolinie

  • Data aktualizacji: 2020-11-24 09:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 814 677