PROGRAMY

Liczba odsłon: 30629

Program Rozwoju Bibliotek

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku od 2009 roku bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program jest adresowany do bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców. 
Projekt ma na celu przygotowanie pracowników bibliotek do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania pozabudżetowych funduszy na działalność oraz promowania biblioteki w środowisku lokalnym. Program obejmuje 4 obszary działań na rzecz bibliotekarstwa publicznego: wsparcie szkoleniowe (podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy), wsparcie informatyczne (nowoczesny sprzęt), wsparcie środowiska bibliotecznego oraz popularyzację idei (w tym kampanię społeczna „Spotkajmy się w bibliotece” w mediach ogólnopolskich).

W ramach PRB Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku otrzymała dla filii wiejskich 5 zestawów komputerowych (wraz z oprogramowaniem nieodpłatnie przekazanym przez Microsoft Corporation), urządzenia wielofunkcyjne oraz cyfrowe aparaty fotograficzne). Otrzymany sprzęt pozwolił otworzyć w bibliotekach wiejskich czytelnie internetowe z bezpłatnym dostępem do sieci dla wszystkich mieszkańców.
Ponadto pracownicy filii zostali objęci cyklem szkoleń teleinformatycznych, które mają za zadanie poszerzenie ich umiejętności z zakresu ICT.

Jednocześnie w ramach projektu 1 osoba wzięła udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz w  warsztatach z planowania pracy biblioteki, mających na celu wytyczenie kierunków rozwojowych placówki w najbliższych latach. Dzięki udziałowi w PRB ozimska biblioteka mogła wziąć udział w konkursie grantowym pn. „Aktywna Biblioteka”. Pozyskany grant pozwolił na realizację w 2011 roku projektu pn. "Biblioteka Trzeciego Wieku", który miał na celu atywizację kulturalno-edukacyjną osób w wieku emerytalnym.

Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany do 2013 roku.

  • Data aktualizacji: 2020-09-18 11:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 741 441