PROGRAMY

Liczba odsłon: 30621

BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ WIELU KULTUR

Logo projektu
Logo projektu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku przystąpiła do projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pn. BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ WIELU KULTUR jako członek Partnerstwa Powiatu Opolskiego (którego koordynatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu). Projekt ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości.

Pierwszym etapem realizacji pojektu jest udział pracowników MiGBP w Ozimku w cyklu 4 szkoleń. Biorą w nich udział bibliotekarze z Ozimka, Krasiejowa, Szczedrzyka i Dylak. Tematyka szkoleń poświęcona będzie następującym tematom:

1.warsztat antydyskryminacyjny;
2.analiza i diagnoza otoczenia pod kątem wielokulturowości;
3.organizowanie i promocja wielokulturowych działań;
4.plan działań wielokulturowych w bibliotece.
 
Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku.

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Żródła finansowania
  • Data aktualizacji: 2020-09-18 11:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 741 374