PROGRAMY

Liczba odsłon: 30615

ORANGE DLA BIBLIOTEK

Fundacja Orange
Fundacja Orange

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku przystąpiła w 2015 roku do kolejnej edycji programu „Orange dla Bibliotek”, realizowanego od 5 lat przez Fundację Orange.

Celem programu „Orange dla Bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

W 2015  r. nasza biblioteka otrzymała dotację finansową w wysokości 695,69 zł, która została przeznaczona na potrzeby zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w dwóch filiach bibliotecznych: w Krasiejowie i Dylakach w okresie od stycznia do końca lipca 2015, a także na częściowe pokrycie opłaty za licencję programu bibliotecznego MAK+. Dzięki dotacji w wymienionych placówkach działają Czytelnie Internetowe z bezpłatnym dostępem do zasobów sieciowych, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej gminy. Ponadto przyznane dofinansowanie przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych bibliotekarzy i automatyzacji procesów bibliotecznych.

Czytelnia Internetowa w Dylakach 2015Czytelnia Internetowa w Dylakach 2015Czytelnia Internetowa w Krasiejowie 2015Czytelnia Internetowa w Krasiejowie 2015Prace nad elektronicznym katalogiem w Filii w Krasiejowie
  • Data aktualizacji: 2020-09-18 11:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 741 368