Historia

OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA

Udokumentowane początki dętych orkiestr na terenie Ozimka datowane są na przełom XIX iXX wieku ub. milenium. Do wybuchu I wojny światowej Orkiestra Towarzystwa Robotniczego liczyła ok. 25 muzyków. Kapelmistrzem był p.Kołodziejczyk z Boryczy. Po I wojnie światowej orkiestra przestała istnieć „bo poła ich padło...” -/cytat ś.p. Pawła Klimka, który jako nastolatek należał do tamtego zespołu /

W okresie międzywojennym nie znane są losy dętego muzykowania. Pozostały tylko ślady po bibliotece repertuarowej. W 1947r. .s.p. Bernard Słowik zorganizował nową Zakładową Orkiestrę Dętą Huty Małapanew. Na początku był też jej kapelmistrzem. Zespół ten przetrwał do lat 90-tych ub. wieku i zakończył działalność wraz z końcem istnienia Huty Małapanew jako przedsiębiorstwa państwowego.

W 1985r. powstały na terenie gminy Ozimek : Młodzieżowa Orkiestra Dęta Antoniów  oraz Orkiestra Dęta OSP Schodnia. Ta ostatnia zakończyła swoją działalność po ok 10 latach pracy.

Młodzieżowa orkiestra przetrwała jednak liczne turbulencje i burze na swojej drodze i w 2010 r. utworzyła bazę do nowopowstałej Ozimskiej Orkiestry Dętej w Domu Kultury. Następną kartę w historii dętego muzykowania na terenie Gminy Ozimek oraz gmin ościennych zapisujemy w składzie 42 osobowym. 

Ozimska Orkiestra Dęta przez wiele lat prowadzona była przez ś.p. Zygmunta Antosika. Obecnie jej kapelmistrzem jest Andrzej Wilczyński.

Galeria zdjęć OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Koncert Noworoczny 2012, fot. J.NiesłonyKoncert Noworoczny 2012, fot. J.NiesłonyKoncert Noworoczny 2012, fot. J.NiesłonyKoncert Noworoczny 2012, fot. J.Niesłony
  • Data aktualizacji: 2020-10-22 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 787 328