MAJĄTEK PODMIOTU

Majątek Domu Kultury wg. stanu na dzień 31.12.2012r.

Grupy wg. Klasyfikacji Środków Trwałych ------------------- suma w PLN

1. Budynki

 

2.300.634,05 

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 

4.368,30

4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

43.514,00 

RAZEM

 2.348.516,35

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo i jednorazowo:  

26.453,89

Pozostałe środki trwałe i wyposażenie w uzywaniu amortyzowane jednorazowo:

393.708,61

  • Data aktualizacji: 2020-09-30 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 752 992