Historia

„Opolskie Dziołchy” ("Oppelner Madels") to  jeden z najstarszych  zespołów folklorystycznych  działających  na Opolszczyźnie. Powstał  przy  Kole Gospodyń Wiejskich w 1969 roku.

Przez pierwsze 25 lat kierownikiem zespołu była nieżyjąca już  pani  Annyliza Wieczorek , przez następne 12 pani Elfryda Jończyk a po jej śmierci  pani  Adelajda Kokot.  Od  2005r. do chwili obecnej kierownikiem zespołu jest pani  Krystyna Buczek. Akompaniatorem zespołu jest Józef Palt.

W początkowym  okresie działalności zespół  prezentował swój program artystyczny podczas imprez z okazji  Dnia Kobiet, Dnia Matki, podczas dożynek i innych uroczystości lokalnych.

W swym programie artystycznym  zespół ma pieśni śląskie, polskie, niemieckie, wiele  jest również w programie piosenek o tekstach tłumaczonych z języka niemieckiego.

Zespół  „Opolskie Dziołchy” ("Oppelner Madels") uczestniczył w wielu  przeglądach i konkursach . W swym dorobku  artystycznym ma wiele nagród, dyplomów i wyróżnień. W ostatnich  latach  zespół uczestniczył w:

  • 2008 r. – Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Wiatraki” w Strzelcach Opolskich (wyróżnienie)
  • 2008 r. – Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej  w Walcach (II miejsce)
  • 2009 r. –  Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej  w Walcach (wyróżnienie)
  • 2010 r. – Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Wiatraki - Kosorowice”  (II miejsce)

Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty na terenie gminy oraz woj. opolskiego. Uczestniczy od dwu lat w cyklu  koncertów   kolęd i pastorałek  w wykonaniu  zespołów ludowych  gm. Ozimek  na terenie woj. opolskiego.

Sentencją działalności  zespołu są słowa  cytowane przy okazji  jubileuszu 40 lecia zespołu  „dopóki Małapanew przez Antoniów płynie, będą „Opolskie Dziołchy” śpiewać i śląski  śpiew nie zaginie".

Zespół "Opolskie Dziołchy" ("Oppelner Madels") działa jako zespół Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i otrzymał w 2018 r. dofinansowanie działalności z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji.

Jubileusz 45. lecia Opolskie Dziołchy

Jeden z najstarszych  amatorskich zespołów folklorystycznych  działających           na Opolszczyźnie „ Opolskie Dziołchy”  powstał w 1969 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Antoniowie. Kierowniczkami zespołu były kolejno:  Annyliza Wieczorek , Elfryda Jończyk ,  Adelajda Kokot a od  2005 r  do chwili obecnej kierownikiem zespołu jest  Krystyna Buczek. W początkowym  okresie działalności zespół  prezentował swój program artystyczny podczas imprez z okazji  Dnia Kobiet, Dnia Matki, dożynek i innych uroczystości lokalnych.

W swym programie artystycznym  zespół ma pieśni śląskie, polskie, niemieckie , wiele  jest również  w  programie piosenek  o  tekstach  tłumaczonych  z języka niemieckiego. Akompaniatorami  zespołu na przestrzeni  działalności byli: Edward Gola, Antoni Janowski, Józef Rerich, Monika Skibińska. Obecnie zespołowi akompaniuje  Józef Palt.

Zespół  „Opolskie Dziołchy”  uczestniczył w wielu  przeglądach i konkursach .           W swym dorobku  artystycznym ma wiele nagród, dyplomów i wyróżnień. W ostatnich  latach  zespół uczestniczył w kolejnych  edycjach Konfrontacji  Amatorskich Zespołów Ludowych Gminy Ozimek,  Wojewódzkim Przeglądzie  Amatorskiej Twórczości  Artystycznej „Wiatraki” w Strzelcach Opolskich a także w Kosorowicach, Festiwalu  Chórów i  Zespołów Śpiewaczych Mniejszości  Niemieckiej  w Walcach, kolejnych edycjach Przeglądu  Amatorskich Zespołów Ludowych i  Grup Obrzędowych „Na Ludową Nutę” , Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Adolfa  Dygacza uzyskując szereg nagród i wyróżnień.

Zespół ma w swoim dorobku liczne koncerty na terenie gminy oraz woj. opolskiego. Uczestniczył  w cyklu  koncertów kolęd i pastorałek oraz koncertach pieśni  maryjnych  wykonywanych przez  zespoły  ludowe  gm. Ozimek  na terenie woj. opolskiego

            Sentencją działalności  zespołu są słowa cytowane przy okazji  jubileuszu      40 - lecia zespołu, które mówią, że „dopóki Małapanew  przez Antoniów płynie, będą Opolskie Dziołchy  śpiewać i śląski śpiew nie zaginie”.

  • Data aktualizacji: 2020-08-06 11:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 675 279