Historia

Zespół „Dzióbki” powstał w 1975 roku  przy  Kole Gospodyń Wiejskich w Biestrzynniku.

Od początku powstania zespołu do roku 2015  jego członkiem, kierownikiem i „dobra duszą” była p. Eryka Świerc.

P. Eryka Świerc podczas obchodów uroczystości Jubileuszu 40 -lecia w roku 2015  funkcję kierownika przekazała p. Krystynie Klimas.

Długa jest lista osiągnięć, wyróżnień i nagród, jakie w najlepszych dla twórczości ludowej w latach 70-tych i na początku lat 80-tych zdobywał zespół „Dzióbki” na gminnych, wojewódzkich i centralnych uroczystościach dożynkowych.

Zespół posiada bogaty repertuar starych śląskich pieśni ludowych (które były „pozyskiwane” od nieżyjących już ludzi z Biestrzynnika jak i okolicznych wsi), ma ponadto w swoim programie widowisko obrzędowe pt. „Siekanie kapusty na ludowo”.

Zespół folklorystyczny „Dzióbki” prowadzony przez Krysynę Klimas działając od 37 lat ma niepodważalny wkład w popularyzację śląskiej kultury ludowej zarówno w regionie jak i w kraju.

Za wieloletnia działalność i osiągnięcia w 1988 roku zespół otrzymał Honorowy Dyplom Ministra Kultury i Sztuki. Założycielka i wówczas kierowniczka zespołu Eryka Świerc została uhonorowana wpisem do „Księgi ludzi zasłużonych dla województwa opolskiego” w uznaniu jej zasług na polu kultywowania tradycji regionu oraz krzewienia amatorskiej twórczości ludowej regionu. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Opolu została również odznaczona odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury”.

W 1982 roku w Szkole Podstawowej w Biestrzynniku z uzdolnionych wokalnie uczennic Eryka Świerc założyła zespół folklorystyczny „Dzióbeczki”, który wielokrotnie uczestniczył w przeglądach zespołów szkolnych na terenie gminy i województwa występując również podczas lokalnych uroczystości.

Amatorski  zespół ludowy  „Dzióbki” ma w swym programie pieśni  ludowe, przyśpiewki, kolędy  a także bogaty repertuar niemieckich  pieśni ludowych. Zespół dopracował się prezentacji obrzędów i scenek rodzajowych  z życia wsi  śląskiej, oprócz  wcześniej wspomnianego  siekania kapusty prezentuje również z powodzeniem darcie pierza. Programy te były wielokrotnie prezentowane podczas imprez organizowanych na terenie gminy i województwa opolskiego.

Na uwagę zasługuje również popularyzacja obrzędów świątecznych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej przez p. Erykę Świerc. Historia tej działalności zaczęła się od 2000r., kiedy p. Świerc brała udział w cyklu lekcji muzealnych realizowanych z okazji Świat Bożego Narodzenia przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Doświadczenia te zaowocowały wielokrotnie organizacją podobnych spotkań z dziećmi  i młodzieżą w Biestrzenniku  i Dylakach.

Prowadzona przez Kierownika zespołu regularnie dokumentacja będąca zapisem jego bogatej aktywności kulturalnej, która  może zaciekawić niejednego badacza kultury i stanowić materiał do pracy naukowej. Zespół  „Dzióbki” brał udział w festiwalach  folklorystycznych, przeglądach, konkursach organizowanych  na  terenie naszej gminy,  województwa i kraju.

W załączniku poniżej przedstawiamy pracę biorąca udział w konkursie pt. "Moja wieś - moje miejsce".

Materiał pozyskano od Lokalej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów".

Galeria zespołu DZIÓBKI

  • Data aktualizacji: 2020-10-20 15:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 782 577