KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU NIEMIECKIM

Konkurs recytatorski w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” jest imprezą o długoletniej tradycji adresowaną do uczniów szkół podstawowych i średnich. Jego organizatorem jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. W naszej gminie eliminacje miejsko-gminne konkursu odbywają się tradycyjnie na scenie w Domu Kultury w Ozimku. Za ich realizację odpowiada Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN w Ozimku.

XXVI KONKURS RECYTATORSKI JUGEND TRÄGT GEDICHTE VOR - MŁODZIEŻ RECYTUJE POEZJĘ

17 marca 2020  roku o godz. 10.00 w Domu Kultury  w Ozimku odbędą się miejsko-gminne eliminacje XXVI Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”.

Przypominamy, iż każdy z uczestników przygotowuje do recytacji 2 utwory poetyckie w języku niemieckim. Pomoc w wyborze repertuaru mogą stanowić  kompendia zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (www.skgd.pl, zakładka: działalność oświatowa).

Do eliminacji miejsko-gminnych każda szkoła może zakwalifikować:

  •           w kategorii 0 (szkoły podstawowe - klasy I – III) – maksymalnie 1 osoba,
  •           w kategorii A (szkoły podstawowe klasy IV – VI) – maksymalnie 2 osoby,
  •           w kategorii B (szkoły podstawowe - klasy VII – VIII) maksymalnie 2 osoby,
  •           w kategorii C (szkoły średnie) – maksymalnie 6 osób.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia limitów kwalifikacyjnych pomiędzy kategoriami przy zachowaniu ogólnego limitu przysługującego danej szkole.

W załączeniu  regulamin oraz wzory pozostałych wymaganych dokumentów, które należy dostarczyć do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku do dnia 3 marca 2020  roku.
Uwaga: karty uczestników należy wypełnić komputerowo lub drukiem.

PATRONAT

BURMISTRZ OZIMKA

  • Data aktualizacji: 2020-08-06 11:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 675 209