Pozostałe Zespoły

Do sekcji teatralnej Domu Kultury w Ozimku należały grupy, których działalność nie przetrwała próby czasu. Znajdują się wśród nich zarówno teatry dziecięce jak i młodzieżowe, niektóre działały dostatecznie długo (Teatr Następny, Teatr Tup Tup) a ich członkowie w dalszym ciągu pojawiają się w realizacjach sekcji teatralnej, inne (jak teatry InLibed i W O!Parach) pojawiły się w Domu Kultury na przysłowiową chwilę, na tyle wyraziście jednak, iż warto o nich wspomnieć.

Osobnym działem sekcji teatralnej były grupy plastyczne, prowadzone przez Justynę Wajs- Fijałkowską, realizujące - prócz działalności plastycznej - również spektakle teatralne (Sjesta Artystyczna, Sekta Plastyczna, Heksagon Plastyczny).

Większość z nich już nie istnieje (niektórzy członkowie Sekty Plastycznej występowali lub występują w dalszym ciągu w teatrze FIETER), jedna z tych grup- SJESTA, działa w dalszyum ciągu poza strukturami Domu Kultury.

W ostatnich latach taką grupą był działający w okresie od 2012 do 2015 roku Teatr Animacji SANMUN, prowadzony przez Martynę Konowalik, na który składały się dwie grupy: dziecięca i młodzieżowa. teatr ten w chwili obecnej istnieje poza strukturami Domu kultury.

  • Teatr NASTĘPNY

  • Teatr TUP TUP

  • TEATR W O!PARACH

  • Teatr InLIBED

  • Sekta Plastyczna

  • SJESTA ARTYSTYCZNA

  • HEKSAGON PLASTYCZNY

  • Sałatka Artystyczna