Ocalone dla pokoleń

    

 

     Bogata jest karta historii  działalności amatorskich zespołów ludowych na terenie gminy Ozimek. Najstarszy z nich „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa   powstał w 1969r, w 1975r powstał zespół „Dzióbki” z Biestrzynnika  i „Grodziec” z Grodźca a 5 lat później powstał w Grodźcu drugi zespół „Jutrzenka”. Do najmłodszych zespołów należą zespoły powstałe w Ozimku a są to „Babie Lato” założony w 1986r oraz zespół „Heidi” w 1995r. Zespoły powstały przy Kołach Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów a także przy DFK w Ozimku a obecnie działają pod patronatem Domu Kultury w Ozimku.

     Ich bogaty wielokulturowy dorobek artystyczny w postaci pieśni ludowych, prezentacji scenicznych obrzędów a także kolęd i pastorałek zasługiwał na opracowanie i dokumentowanie jako spuścizna kulturalna dla kolejnych pokoleń. Środki na  to przedsięwzięcie  zatytułowane „Ocalone dla pokoleń” Dom Kultury pozyskał w ramach projektu z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007- 2013. Środki pozyskano za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów. Instytucja Zarządzająca Programem rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Folder

strona w budowie

Popularyzować folklor ziemi opolskiej, to dla ludzi z nim związanych duma i satysfakcja,
że bogate regionalne piękno stworzone przez przodków nie idzie w zapomnienie, że zostanie
ocalone dla następnych pokoleń.
Ziemia opolska słynie z rodzimego folkloru, którego obecność w naszym życiu zawdzięczamy
animatorom kultury, miłośnikom pieśni ludowej, którzy jej ocaleniu od zapomnienia
i aktywnej popularyzacji oddali przez wiele długich lat wszystkie wolne od pracy chwile.
Dzięki ich działalności można mówić o procesie ożywiania tradycji kultury ludowej wśród
społeczności lokalnych.


Działalność zespołów ludowych, to przede wszystkim wykorzystanie potencjału twórczego
środowiska, to stworzenie oferty dla ludzi starszych, i nie tylko, do aktywnego spędzania
czasu wolnego a przez to do tworzenia życia ciekawszym poprzez wyjazdy, spotkania,
poznanie programu innych zespołów, konfrontacji dokonań artystycznych.
Tradycje śpiewacze i rodzinne muzykowanie mają w gminie Ozimek bogatą historię.
Od zawsze działały tu różnego rodzaju zespoły, w tym folklorystyczne, a także orkiestra
dęta. W okresie powojennym, kiedy to na tereny Opolszczyzny dotarła ludność wypędzona
z Kresów, przywiozła tu również swoje dziedzictwo kulturowe w postaci dorocznych obrzędów,
zwyczajów, pieśni i przyśpiewek. Przez lata, wrośli w tą śląską ziemię, a kolejne pokolenia
śląskich Kresowian, na tej ziemi żyją, wzbogacając jej dorobek .
Wielokulturowość mieszkańców gminy Ozimek jest jej atutem, mieszkają tu bowiem Ślązacy,
Polacy, Kresowianie i Niemcy a każda z tych grup wnosi ogromny kulturowy potencjał twórczy.
W pejzaż kulturalny gminy Ozimek, w obszarach zarówno wiejskich jak i miasta, wpisała
się aktywna działalność amatorskich zespołów ludowych takich jak: „Opolskie Dziołchy”
z Antoniowa, „Dzióbki” z Biestrzynnika, „Grodziec” i „Jutrzenka” z Grodźca a także „Babie
Lato” i „Heidi” z Ozimka popularyzujące pieśni i przyśpiewki śląskie, polskie, niemieckie,
kresowe a także kolędy, pastorałki i pieśni maryjne.

przycisk
  • Data aktualizacji: 2020-08-06 11:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 674 235