AKTUALNOŚCI

MŁODZIEŻ RECYTUJE POEZJĘ 2019 - eliminacje miejsko-gminne

Uprzejmie informujemy, że 26 lutego 2019  roku o godz. 10.00 w Domu Kultury  w Ozimku odbędą się miejsko-gminne eliminacje XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Wzorem lat ubiegłych impreza ta jest organizowana przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Ozimku we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN. Konkurs jest adresowany do uczniów  szkół podstawowych (klasy IV – VIII), klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Jednocześnie przypominamy, iż każdy z uczestników przygotowuje do recytacji 2 utwory poetyckie w języku niemieckim. Pomoc w wyborze repertuaru mogą stanowić  kompendia zamieszczone na stronie internetowej organizatora wojewódzkiego, czyli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (www.skgd.pl, zakładka: działalność oświatowa).

Do eliminacji miejsko-gminnych każda szkoła może zakwalifikować:

  • w kategorii A (szkoły podstawowe - klasy IV – VI) – maksymalnie 2 osoby,
  • w kategorii B (szkoły podstawowe - klasy VII – VIII oraz klasy gimnazjalne) maksymalnie 2 osoby, z zastrzeżeniem, że w przypadku szkół prowadzących klasy gimnazjalne limit kwalifikacyjny w tej kategorii podlega zwiększeniu i wynosi maksymalnie 5 osób.
  • w kategorii C (szkoły średnie) – maksymalnie 6 osób, a w przypadku, gdy szkoła prowadzi również klasy gimnazjalne, 9 osób.

W załączeniu  regulamin oraz wzory pozostałych wymaganych dokumentów, które należy dostarczyć do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku do dnia 15 lutego 2019  roku.

Patronat

Burmistrz Ozimka

  • Data aktualizacji: 2019-08-20 14:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 935 832