Historia

Historia sekcji fotograficznej

Sekcja fotograficzna Domu Kultury w Ozimku powstała w ... roku. Pierwszym instruktorem grupy był Ryszard Bożym, który prowadził sekcję do września 2008 roku.

Grupa wystawiała swoje prace raz w miesiącu w holu Domu Kultury.

W 2008r. powstaje sekcja pn. FOTOKOMÓRKA, prowadzona przez Wojciecha Siudeję.

W skład grupy wchodzą:

Beata Misiura, Anna Barzyk, Julia Langosz, Irena Karpa.

W czasie trzyletniej działalności maja miejsce wystawy zbiorowe i indywidualne członków grupy. Prace fotograficzne wystawiane są w założonej przez Wojciecha Siudeję galerii "FOTOHYDRANT". Niejednokrotnie towarzyszą imprezom o charakterze plastycznym i teatralnym.

W marcu 2012r. po tragicznej śmierci Wojciecha Siudei działalność grupy zostaje chwilowo zawieszona.

Od maja 2012r. opiekunem FOTOKOMÓRKI zostaje Dominika Misiura.

  • Data aktualizacji: 2020-09-30 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 752 940