Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2018-06-20 16:51:00

AKTUALNOŚCI

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ W KONKURSIE STROJÓW REGIONALNYCH I HISTORYCZNYCH Z XVIII I I POŁOWY XIX WIEKU

Organizator konkursu tj. Stowarzyszenie Dolina Małej w Ozimku podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania kart uczestnictwa w konkursie do 16 września 2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie kart uczestnictwa zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dostępnego na stronie www.sdmp.pl