ZBIORY


 
MiGBP w Ozmku gromadzi i udostępnia:
 1. Książki z dziedziny literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży
 2. Publikacje popularnonaukowe i naukowe z rożnych dziedzin wiedzy
 3. Czasopisma bieżące, w tym „Wiadomości Ozimskie”,  ”NTO”, prasę kobiecą, tygodniki społeczno- polityczne  oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży
 4. Wydawnictwa multimedialne o charakterze edukacyjnym – encyklopedie i atlasy
 5. Książki do słuchania (56 tytułów)
 6. Publikacje elektroniczne dostępne na platformie IBUK LIBRA
 7. Publikacje na temat Unii Europejskiej
 8. Książki w języku niemieckim (w 4 filiach: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Dylakach i Krzyżowej Dolinie)

Największą cześć zbiorów stanowią oczywiście książki. Poniższa tabela prezentuje stan księgozbioru w poszczególnych placówkach (stan na 31.12.2015):

PLACÓWKA LICZBA WOLUMINÓW
Wypożyczalnia dla Dorosłych 33026
Oddział dla Dzieci i Młodz. 13594
Filia w Krasiejowie 13971
Filia w Grodźcu 10565
Filia w Szczedrzyku 9662
Filia w Dylakach 8005
Filia w Krzyżowej Dolinie 6090

 • Data aktualizacji: 2018-05-25 10:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 283 390