AKTUALNOŚCI

Bezpłatny kurs j. angielskiego dla dorosłych

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

Zajęcia są dla osób od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.” nr RPOP 09.03.00-16-0021/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

120 godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 w standardzie ESOKJ.

Zajęcia odbywać się będą od września w Domu Kultury w Ozimku 2 razy w tygodniu po 90 min. Czas trwania zajęć to około 11 miesięcy. Zajęcia kończą się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobyte kompetencje.

REKRUTACJA:

- w Domu Kultury w Ozimku – ankiety rekrutacyjne do odbioru w Sekretariacie DK – DRUGIE SPOTKANIE REKRUTACYJNE - 17 SIERPNIA o godz. 16:30 DK w OZIMKU

- poprzez Internet: http://norton.edu.pl/opole93.html

- telefonicznie – 507026403

O przyjęciu do grupy liczy się kolejność oddania wypełnionych ankiet rekrutacyjnych! Zapisy trwają do końca sierpnia, chyba że grupy zostaną wczesniej zamkniete.

 Realizatorem projektu jest Centrum, Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Więcej informacji w załączonej ulotce.

  • Data aktualizacji: 2017-07-20 09:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 185 496