Konkurs Recytatorski w języku niemieckim

Konkurs Recytatoski w języku niemieckim pn. „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”, jest imprezą o zasięgu wojewódzkim realizowaną co roku przez Zarząd Wojewódzki Towarzystawa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Od wielu lat eliminacje miejsko-gminne konkursu organizuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN.

Eliminacje miejsko-gminne 2017

11 kwietnia 2017 roku w Domu Kultury w Ozimku o godz. 10.00 odbędą się miejsko-gminne eliminacje XXIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim Jugend trägt Gedichte vor - Młodzież recytuje poezję. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, wszystkich klas szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Przypominamy, że każdy z uczestników prezentuje 2 utwory poetyckie w języku niemieckim. Pomocne w wyborze repertuaru mogą być kompendia zamieszczone na stronie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (www.skgd.pl, zakładka: działalność oświatowa)Karty zgłoszeń uczestników należy składać do 3 kwietnia 2017 roku w Bibliotece dla Dorosłych.

  • Data aktualizacji: 2017-11-20 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 414 474